23/06/2024
Κύπρος
Κοινωνία Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Έναρξη υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 μέσω του συστήματος TaxisNetστη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 51/2022) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει το ποσό των 19,500 ευρώ.

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις, είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2021».

Πηγή – tothemaonline.com