21/07/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Αύξηση 7,2% στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και ΜΚΙ το 2022

Αύξηση 7,2% κατέγραψε το 2022 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών των Εθνικών Λογαριασμών κατά θεσμικό τομέα για το έτος 2022, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα για το σύνολο της οικονομίας ανήλθε σε €25.486,8 εκ., η ακαθάριστη αποταμίευση ανήλθε σε €3.749,6 εκ. και η καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε €2.148,9 εκ.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2021, από €16.506,5 εκ. σε €17.691,4 εκ., ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη τους, αυξήθηκε κατά 15,6% το 2022 σε σύγκριση με το 2021, από €14.358,8 εκ. σε €16.605,3 εκ..

Επιπλέον, το ποσοστό αποταμίευσης, που καθορίζεται ως το ποσοστό της ακαθάριστης αποταμίευσης ως προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, διαμορφώθηκε στο 6,5% σε σύγκριση με 13,5% το 2021.

Το ποσοστό των επενδύσεων των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, που υπολογίζεται ως το ποσοστό των επενδύσεων ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθε σε 18,7% σε σύγκριση με 17,0% το 2021.

omegalive.com.cy