30/05/2024
Κύπρος
Κύπρος Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών»

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου υπενθυμίζει όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ότι καθ’ όλη την διάρκεια της τρέχουσας βδομάδας, και μέχρι το κλείσιμο των καλπών την Κυριακή 12.2.2023, είναι σε ισχύ οι πρόνοιες του άρθρου 46(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) σύμφωνα με τις οποίες:

«Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους σταθμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης από όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένου του ΡΙΚ) θα πρέπει να τερματιστεί μέχρι τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου 2023.

Η Αρχή αναμένει ότι οι οργανισμοί θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες τις Νομοθεσίας.

Παράλειψη συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή των ανάλογων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.