29/02/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Απόφαση-κόλαφος κατά κυπριακής τράπεζας: 80.000 ευρώ πρόστιμο για αθέμιτη εμπορική πρακτική – Τερμάτιζε δάνεια χωρίς λόγο μετά από άσκηση αγωγών εναντίον της

Συνολικό πρόστιμο ύψους 80.000 ευρώ επέβαλε στην τράπεζα Αlpha Bank Cyprus Ltd η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για παραβίαση του Νόμου περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές.

Η υπό διερεύνηση εμπορική πρακτική που άσκησε η Τράπεζα και η οποία κρίθηκε αθέμιτη, αφορά στον τερματισμό δανειακών συμβάσεων, ενώ οι εν λόγω συμβάσεις εξυπηρετούντο κανονικά και χωρίς να υπάρχει υπερημερία, αμέσως μετά την άσκηση αγωγών στο δικαστήριο εναντίον της στις οποίες οι δανειολήπτες διεκδικούσαν αποζημιώσεις αναφορικά με δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο.
Ειδικότερα, η Υπηρεσία με απόφασή της στις 16.5.2023, επέβαλε στην «ALPHA BANK CYPRUS LTD» για την άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, κατά παράβαση των περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμων του 2007 έως 2013, διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000 για την παράβαση των άρθρων 4(1)(2)(δ), 7 και 8 του παραπάνω Νόμου (Επιθετική εμπορική πρακτική) και διοικητικό πρόστιμο ύψους €30.000 για την παράβαση του άρθρου 4(1)(2)(α)(β) του Νόμου (Εμπορική πρακτική αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας).

Αντικείμενο εξέτασης της απόφασης αποτέλεσε συγκεκριμένη εμπορική πρακτική της Alpha Bank Cyprus Ltd , προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή είχε αθέμιτο χαρακτήρα και συγκεκριμένα αν αποτελούσε επιθετική εμπορική πρακτική ή/και εμπορική πρακτική η οποία είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, κατά παράβαση του Νόμου. Η εν λόγω εμπορική πρακτική αφορά στον τερματισμό, από μέρους της εν λόγω Τράπεζας, δανειακών συμβάσεων της Τράπεζας με καταναλωτές, απαιτώντας παράλληλα από αυτούς την άμεση εξόφληση των πιστωτικών τους διευκολύνσεων καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, θα προχωρούσε σε έναρξη της διαδικασίας πλειστηριασμού για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, μετά από αγωγή που κατέθεσαν οι δανειολήπτες εναντίον της Τράπεζας στο Δικαστήριο.

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας αποτέλεσε παράπονο που έλαβε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτη από καταναλωτές οι οποίοι διατηρούσαν με την Τράπεζα δανειακές συμβάσεις σε Ελβετικό Φράγκο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των παραπονούμενων, αφού ενημερώθηκαν για τις δικαστικές εξελίξεις αναφορικά με δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο αποφάσισαν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις ή ακύρωση των δανειακών τους συμβάσεων και επικοινώνησαν με την Τράπεζα για να της μεταφέρουν σχετικό αίτημα. Η Τράπεζα αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά τους και ως εκ τούτου οι παραπονούμενοι την ενημέρωσαν ότι προτίθενται να κινηθούν νομικά. Η Alpha Bank Cyprus τους πληροφόρησε ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα προχωρήσει σε τερματισμό των δανειακών τους συμβάσεων και θα ζητήσει, κατ’ εφαρμογή των δικαιωμάτων της που απορρέουν από αυτές, την εξόφληση των σχετικών χρεωστικών τους υπολοίπων, πλέον τόκων. Η Τράπεζα εφάρμοσε τα πιο πάνω όταν οι παραπονούμενοι τελικά κατέθεσαν αγωγές εναντίον της αξιώνοντας, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των εν λόγω δανειακών συμβάσεων και την επιστροφή και/ή πίστωση των ποσών τα οποία θεωρούσαν ότι υπερχρεώθηκαν.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

cylegalnews.com