21/07/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριου Παναγίδη στο Συνέδριο «Πνευματικά Δικαιώματα: Χρήση Έργων από Επιχειρήσεις και Καταστήματα. Ανοικτή Συζήτηση για Προκλήσεις και τις Προοπτικές»

Εκ μέρους του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου σας μεταφέρω θερμούς χαιρετισμούς και ευχές για κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση, στην οποία λόγοι πέραν της θέλησής του δεν του επιτρέπουν να είναι σήμερα μαζί μας.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση και την ευκαιρία να χαιρετίσω το παρόν Συνέδριο για τα Πνευματικά Δικαιώματα και τη χρήση έργων από επιχειρήσεις και καταστήματα.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στην ανάπτυξη του πολιτισμού στη χώρα μας.

Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί καλλιτεχνικά έργα κατά τις καθημερινές τους δραστηριότητες με σκοπό την προσέλκυση πελατών, τη δημιουργία μιας ευχάριστης εμπειρίας για τον πολίτη-καταναλωτή, την ψυχαγωγία του, αλλά και για άλλους λόγους.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι συνυφασμένη με το «επιχειρείν», ανεξαρτήτως της σχέσης της με την κερδοφορία της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, ασφαλώς, η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι μια μορφή περιουσίας, η οποία ανήκει σε δημιουργούς που έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ή να διαθέτουν τα δικαιώματα αυτά. Η οποιαδήποτε χρήση της εν λόγω περιουσίας από τρίτους συνεπάγεται καταβολή δίκαιης και εύλογης αμοιβής προς τους δημιουργούς.

Ενώ λοιπόν αυτή η εμπορική σχέση μεταξύ ιδιοκτητών Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και χρηστών ακούγεται απόλυτα φυσιολογική, πάντα στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, εντούτοις στην Κύπρο καταγράφονται κατά καιρούς διαφωνίες και σημεία τριβής μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Ως εκ τούτου, η νομοθετική ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ κρίθηκε αναγκαία με στόχο τη θέσπιση ενός εκσυγχρονισμένου, συνεκτικού και αποδοτικού πλαισίου διακυβέρνησης και διαφάνειας για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, αλλά και για μια βελτιωμένη διαδικασία παροχής διακρατικών αδειών σε μουσικά έργα, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς.

Σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο με διάφορες Οργανώσεις έχουμε αφουγκραστεί τους προβληματισμούς των μερών που εμπλέκονται με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και θεωρούμε ότι η νομοθετική ρύθμιση της συλλογικής διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων είναι επιτακτική ανάγκη.

Μόνο με αυτό τον τρόπο η Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα μπορέσει να δραστηριοποιηθεί ενεργά και να δώσει λύσεις στις διαφωνίες και ανησυχίες των εμπλεκομένων μερών, στο πλαίσιο βεβαίως της ισχύουσας νομοθεσίας.

Είναι γεγονός ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό, ενισχύοντας έτσι τις όποιες διαφωνίες μεταξύ δημιουργών και χρηστών. Το Υπουργείο έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει τις απόψεις του αναφορικά με την πρόταση για τροποποίηση του «περί της Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου του 2017», η οποία είναι προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για τους σχετικούς εφαρμοστικούς Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για συζήτηση.

Μέλημα του Υπουργείου είναι, με την τροποποίηση της ως άνω νομοθεσίας και την ψήφιση των Κανονισμών, να τεθεί σε εφαρμογή ένα δίκαιο και ξεκάθαρο σύστημα καθορισμού αμοιβών για την αδειοδότηση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας εναρμονισμένο με την ενωσιακή Οδηγία και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει η λειτουργία της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η οποία θα εποπτεύει τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και τη διαχείριση των αμοιβών των μελών τους και θα επιλαμβάνεται των παραπόνων των χρηστών.

Το Υπουργείο ήταν και παραμένει στη διάθεση των εμπλεκόμενων μερών για συζήτηση των θεμάτων που τους προβληματίζουν σχετικά με τη διάθεση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Είμαστε επίσης στη διάθεση της Βουλής για οποιαδήποτε συμπληρωματική κατάθεση απόψεων η οποία θα βοηθήσει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη αλλά και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε σήμερα εδώ με τους συνεργάτες μου για να ακούσουμε και να συζητήσουμε τις θέσεις και τους προβληματισμούς των μερών που επηρεάζονται από τη χρήση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο. Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι, θεωρώ, πολύ ενδιαφέρουσα και οι ομιλητές που συμμετέχουν έμπειροι. Είμαι, ως εκ τούτου, απόλυτα πεπεισμένος ότι η συζήτηση θα είναι άκρως εποικοδομητική και τα συμπεράσματα πολύ χρήσιμα.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.