30/05/2024
Κύπρος
Πρωτοσέλιδα Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημοτικές Εκλογές – Υποβλήθηκαν συνολικά 3.232 υποψηφιότητες παγκύπρια

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι σήμερα, από τις 8:30 π.μ. μέχρι και τις 12:30 μ.μ., υποβλήθηκαν στους Εφόρους Εκλογής οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα των Προέδρων των Συμβουλίων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Υποβλήθηκαν συνολικά 3.232 υποψηφιότητες παγκύπρια, εκ των οποίων οι 13 αφορούν τους Προέδρους των πέντε Συμβουλίων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, 82 το αξίωμα του Δημάρχου, 257 το αξίωμα του Αντιδημάρχου, 2.190 το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου και 690 το αξίωμα του Μέλους της Σχολικής Εφορείας, στους 29 ελεύθερους και κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, από την εκπνοή του χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων παρέχεται προθεσμία 24 ωρών, δηλαδή μέχρι τις 12:30 μ.μ. της Παρασκευής, 26 Απριλίου 2024, για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά οποιασδήποτε υποψηφιότητας, για τους λόγους που αναφέρονται στους σχετικούς Νόμους. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στους οικείους Εφόρους Εκλογής. Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, αυτές θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν τάχιστα από τους Εφόρους Εκλογής, ώστε στη συνέχεια οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να αρχίσει η διαδικασία εκτύπωσης των ψηφοδελτίων.

Αναλυτικά, τα στοιχεία ανά Επαρχία έχουν ως ακολούθως: ΕΔΩ