23/06/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Κράνος από σήμερα 1 Φεβρουαρίου στους ποδηλάτες ολόκληρη η ανακοίνωση

Υποχρεωτική είναι για ποδηλάτες, η χρήση προστατευτικού κράνους, από σήμερα 1η Φεβρουαρίου, με την Αστυνομία να προχωρεί σε τροχονομικούς ελέγχους τόσο για τη χρήση κράνους από ποδηλατιστές, όσο και για την καταλληλότητα του κράνους που χρησιμοποιούν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με γνωστοποίηση του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, που είχε δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας τον περασμένο Δεκέμβριο, εγκεκριμένα προστατευτικά κράνη για χρήση από ποδηλάτες, είναι για άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών, τα κράνη που τηρούν το πρότυπο CYS EN 1078:2012+A1 και για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, τα κράνη που τηρούν το πρότυπο CYS ΕΝ 1080:2013. Τα κράνη θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Ενημερωτικά σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, η μη χρήση κράνους, όπως και η χρήση μη εγκεκριμένου τύπου κράνους, από ποδηλάτες και επιβάτες ποδηλάτων, δύναται να καταγγελθούν με εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής του χρηματικού ποσού των 50 ευρώ, για κάθε παράβαση. Σε περίπτωση μη πληρωμής της εξώδικης ειδοποίησης, η καταγγελία θα καταχωρείται για εκδίκαση ενώπιον Δικαστηρίου, με το Δικαστήριο να δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 523/2022
Αρ. 5764, 30.12.2022
Αριθμός 523
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΟΥ 2022


Γνωστοποίηση


Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από το άρθρο 10Α των περί
Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμων του 2018 και 2022, καθορίζει ότι ο τύπος του προστατευτικού κράνους για
τους ποδηλάτες και επιβάτες ποδηλάτων, θα πρέπει να τηρεί το πρότυπο CYS ΕΝ 1078:2012+A1, να αναφέρεται ρητά ότι
προορίζεται τουλάχιστον για ποδηλάτες και να φέρει σήμανση Δήλωσης Συμμόρφωσης: CE.
Εναλλακτικά, για μικρά παιδιά ηλικίας μέχρι 14 χρόνων, ο τύπος του προστατευτικού κράνους για τους ποδηλάτες και
επιβάτες ποδηλατών, θα πρέπει να τηρεί το πρότυπο CYS ΕΝ 1080:2013 και να φέρει σήμανση Δήλωσης
Συμμόρφωσης: CE.


Έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2022.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
Υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων.