30/05/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Μια έτσι μια αλλιώς από το Υφ. Πολιτισμού – Εργάστηκε σε εμάς αλλά δοκιμαστικά

Ανακοίνωση  εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν συγκεκριμένη σύμβουλο διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο εν λόγω άτομο εργάστηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δοκιμαστική βάση σε θέματα Επικοινωνίας του Υφυπουργού και χωρίς πληρωμή.

Σε συνέχεια της πρωινής ανακοίνωσης, το Υφυπουργείο Πολιτισμού επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, Συμβατική Σχέση, ούτε διενέργεια πληρωμής προς το άτομο για το οποίο υπήρξαν δημοσιεύματα για εργοδότησή του ως Συμβούλου στο Υφυπουργείο.

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω άτομο εργάστηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δοκιμαστική βάση σε θέματα Επικοινωνίας του Υφυπουργού και χωρίς πληρωμή, αλλά αποφασίστηκε γύρω στα τέλη Απριλίου ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν θα προχωρούσε σε σύναψη Σύμβασης Εργοδότησης με το άτομο αυτό.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω και για πρόταξη όλων των γεγονότων, αναφέρεται ότι το εν λόγω άτομο πληροί σήμερα το κριτήριο της κατοχής λευκού ποινικού μητρώου.