20/07/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Μητρόπολη άρχισε ανέγερση παράνομης μονής σε προστατευόμενη περιοχή του Κάβο Γκρέκο παρά την αρνητική απάντηση

Η ιερά μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ξεκίνησε να ανεγείρει παράνομα μονή εντός της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο, την ίδια στιγμή που λάμβανε αρνητική απάντηση σε προκαταρκτικό ερώτημα για δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης πολεοδομικής αίτησης κατά παρέκκλιση στην ίδια προστατευόμενη περιοχή, στην ίδια πολεοδομική ζώνη και στην ίδια καθορισμένη χρήση γης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα τεμάχια εκκλησιαστικής γης βρίσκονται περίκλειστα σε κρατική δασική γη, εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο, αναφέρει ο Φιλελεύθερος και ο δημοσιογράφος Άγγελος Νικολάου.

Ακόμη χειρότερο είναι ότι αφού ξεκίνησε την παράνομη ανέγερση μονής σε άλλο τεμάχιο, όταν διαπιστώθηκε η παρανομία από τις αρμόδιες Αρχές, η μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου προέβη σε γνωστοποίηση της πρόθεσης της να υποβάλει αίτηση στο Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη χορήγηση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας. Η εν λόγω αίτηση, τελικά υποβλήθηκε, τρεις ημέρες μετά την υποβολή της καταγγελίας, στις 20/3/2024 συνοδευόμενη από περιβαλλοντική μελέτη και αφορά τεμάχιο στην τοποθεσία «Μαζερή του Κούκου», στο κεντρικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο. Η αίτηση με αρ. ΑΜΧ/112/2024, υποβλήθηκε ως μοναστήρι Αγίου Εφραίμ και Αγίας Αικατερίνης.

Σημειώνεται ότι στις 13/2/2024 υποβλήθηκε αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις στο Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως από την μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου (ΑΜΧ/Π6/2024) σε άλλο τεμάχιο στην τοποθεσία «Μαζερή του Κάβο», στο νοτιοανατολικό άκρο της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο. Στο πλαίσιο της εν λόγω αίτησης, ο Επαρχιακός Λειτουργός Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως απέστειλε στην μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου αρνητικές προκαταρκτικές απόψεις.

Συγκεκριμένα, το τεμάχιο για το οποίο υποβλήθηκε το ερώτημα για την εξασφάλιση προκαταρκτικών απόψεων βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αγίας Νάπας, όπου έχουν εφαρμογή οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017). Σύμφωνα με τα Σχέδια 2 (Χρήση Γης) και 3 (Πολεοδομικές Ζώνες) της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, το τεμάχιο βρίσκεται σε καθορισμένη Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης και εντάσσεται σε Ζώνη Προστασίας Δα1, αντίστοιχα. Περαιτέρω, αυτό περιλαμβάνεται στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κάβο Γκρέκο, ενώ, παράλληλα, βρίσκεται περίκλειστο σε κρατική δασική γη και στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 10.4.2 και 10.4.3 (Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης) του Κεφαλαίου 10 (Περιβάλλον και Ειδικές Κατευθύνσεις Περιβαλλοντικής Ένταξης Οικοδομών) της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, στις Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης απαιτείται απόλυτη προστασία και δεν θα επιτρέπεται ανάπτυξη. Ακόμα και παραδοσιακές εργασίες στους τομείς γεωργίας και δασοπονίας δεν επιτρέπεται να επηρεάσουν την ισορροπία των τοπικών οικοσυστημάτων ή τη μορφολογία και τη φυσιογνωμία της περιοχής, αναφέρει το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου.

Στην απάντηση ημερ. 28/2/2024 που απευθύνεται στον μητροπολίτη Κωνσταντίας Βασίλειο, το Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφέρει ότι σε περίπτωση υποβολής αίτησης για την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας στο τεμάχιο για τη κατασκευή/δημιουργία αναπτύξεων, η Πολεοδομική Αρχή δεν θα την αντιμετωπίσει θετικά.

Ακολούθως, στις 13/3/2024 δημοσιεύτηκε γνωστοποίηση σε ημερήσια εφημερίδα για την πρόθεση υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας για την ανέγερση μονής Αγίου Εφραίμ και Αγίας Αικατερίνης, σε τεμάχιο στην τοποθεσία «Μαζερή του Κούκου», στο κεντρικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο.

Στις 17/3/2024 υποβλήθηκε καταγγελία στην υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την αυθαίρετη διενέργεια χωματουργικών επεμβάσεων και την παράνομη κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, με στόχο την ανέγερση μονής, σε τεμάχιο στην τοποθεσία «Μαζερή του Κούκου», στο κεντρικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο. Στην καταγγελία, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η παράνομη διεξαγωγή κατασκευαστικών εργασιών συνιστά μία πράξη ευτελισμού και απαξίωσης των θεμελιωδών αρχών της νομιμότητας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης. Ως εκ τούτου, καλείτο το υπουργείο Γεωργίας όπως διασφαλίσει την ορθή, επαρκή και έγκαιρη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αυθαίρετες χωματουργικές επεμβάσεις και παράνομες κατασκευαστικές εργασίες

Στις 20/3/2024 υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης πολεοδομικής αίτησης κατά παρέκκλιση, με αρ. ΑΜΧ/112/2024, για την ανέγερση μονής Αγίου Εφραίμ και Αγίας Αικατερίνης σε τεμάχιο στην τοποθεσία «Μαζερή του Κούκου», στο κεντρικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο.

Στις 20/3/2024 αναρτήθηκε, επίσης, σχετική δημοσίευση στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας και στην περιοχή όπου ανεγείρεται παράνομα η μονή, αναφορικά με την πρόθεση υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας.

Παράλληλα, στις 20/3/2024, ο μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, στην οποία επισυνάπτονται τα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας. Ουσιαστικά, ο μητροπολίτης Βασίλειος αναφέρει ότι επιθυμεί να μεταφερθεί η γυναικεία μονή από την τουριστική περιοχή όπου βρίσκεται, σε ένα ήσυχο μέρος κοντά στην Αγία Νάπα, όπου θα μπορούν να ζουν και να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι μοναχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου.

Στις 27/3/2024, το Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως επέδωσε ειδοποίηση επιβολής για άμεσο τερματισμό των παράνομων εργασιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Κύπρου, ημερ. 4/12/2019, στην υπόθεση αρ. 1402/2015, «Ιερά Μονή Κύκκου κατά Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρονται τα ακόλουθα σε μία πανομοιότυπη δικαστική υπόθεση: «Η αιτήτρια δεν νομιμοποιείται να εγείρει καν ισχυρισμούς περί του παράνομου πράξης στην οποία η ίδια συνέπραξε και με τη συμπεριφορά της αποδέχθηκε ως ενταγμένη στο πολεοδομικό δίκαιο και αιτούμενη, κατόπιν αντιφατικά, παρέκκλιση από αυτό, καθ’ ότι τέτοια στάση πληροί το περιεχόμενο της παράλληλης επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας, η οποία δεν είναι αποδεκτή στο διοικητικό δίκαιο».

omegalive.com.cy