21/07/2024
Κύπρος
Κύπρος Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη

Σε σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη έλαβε σημαντικές αποφάσεις, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την Οικονομία.

Απόφασίστηκε, μεταξύ άλλων, το σχέδιο ενοικίου έναντι δόσης.

Oι αποφάσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης. Η πρόταση προκύπτει μετά από τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Πλέον η πρόταση παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή που είναι ο έφορος κρατικών ενισχύσεων ως προβλέπουν οι σχετικές διαδικασίες για λήψη της τελικής επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές τις ΕΕ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ύψους 2,5 εκ. ευρώ στη μνήμη των δυο πιλότων που κατέπεσαν με το Φάντομ στην Ανδραβίδα. Τη δωρεά ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Αθήνα.

Εγκρίθηκε επίσης το Σχέδιο Χορηγιών για «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων» το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά την διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €10 εκατ., με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατ. ώστε, εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο Σχέδιο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Σχεδίου είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει, απαραίτητα, ηλεκτρονικό εμπόριο ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Το Σχέδιο, περιλαμβάνεται επίσης στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο.

Κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου επικυρώθηκε η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη € 454.855.295 εκ. Το Σχέδιο Κανονισμών θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση.

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Προϊόντα Καπνού με Φίλτρο και Φίλτρα που Κυκλοφορούν στο Εμπόριο για Χρήση σε Συνδυασμό με Προϊόντα Καπνού) Κανονισμοί του 2023». Σκοπός των Κανονισμών είναι η εναρμόνιση και συμμόρφωση με άρθρο των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της πλήρους χρηματοδότησης της λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας (ΣτΓ), μέσω κρατικής ενίσχυσης του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, για έναν επιπλέον χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Ο προϋπολογισμός του Σπιτιού της Γυναίκας για το 2023 ανέρχεται στα €17.757.500.