29/02/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Ομιλία του ΠτΔ στο εργαστήρι υψηλού επιπέδου με θέμα: «The Cyprus Gateway: Natural Gas to Power and Liquefaction»

Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζω στο υψηλού επιπέδου εργαστήρι με θέμα: «The Cyprus Gateway: Natural Gas to Power and Liquefaction», που διοργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων.

Το σημερινό εργαστήρι αποτελεί πρωτοβουλία της Κυβέρνησής μου να επικεντρωθεί εκ νέου στις ενεργειακές ανάγκες και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, ως ζήτημα υψίστης προτεραιότητας.

Η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις στις παγκόσμιες οικονομίες, ανάγκασαν την ΕΕ να αναζητήσει επειγόντως εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οδούς εφοδιασμού. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταστεί μάρτυρες μιας σαφούς αλλαγής στην παγκόσμια γεωπολιτική και ενεργειακή αγορά, η οποία αναπόφευκτα επηρέασε και την Κύπρο.

Η νέα Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την πρώτη ημέρα της θητείας της, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η οποία θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και, κατά συνέπεια, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Ταυτόχρονα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημα της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και της εξάρτησής της από τις εισαγωγές καυσίμων, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες και με την προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ως βασικούς πυλώνες της επικαιροποιημένης ενεργειακής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε καθορίσει:

• Την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού,

• Την εξουδετέρωση των επιπτώσεων στην Κύπρο από γεωπολιτικά γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος,

Την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας,
• Τη βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μιας εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου,

• Την ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία, με βάση την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη δέσμη μέτρων «Fit for 55», η οποία αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Στις προσπάθειές μας για σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο και, κατά συνέπεια, της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, προτείνουμε, μέσω της πρωτοβουλίας «The Cyprus Gateway», την εξέταση μιας εναλλακτικής λύσης με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Θέτοντας πρώτη την Κύπρο, καταλήξαμε σε μια τεχνικά εφικτή λύση, η οποία θα είναι επωφελής, κατά τη γνώμη μας, για όλα τα μέρη: την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και, παράλληλα, για την υγροποίηση και εξαγωγή στην Ευρώπη.

Στόχος θα είναι η μεταφορά, μέσω αγωγού, φυσικού αερίου που θα προέρχεται από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου για χρήση στη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου, μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα μια εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην περιοχή Βασιλικού, η οποία θα μπορούσε να είναι πλωτή ή αρθρωτής τεχνολογίας στην ακτή.

Μέσω αυτής της εγκατάστασης, το φυσικό αέριο από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να υγροποιηθεί στην Κύπρο και να μεταφερθεί από μεταφορείς ΥΦΑ στις ευρωπαϊκές αγορές, δημιουργώντας έτσι έναν διάδρομο παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το έργο αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την ΕΕ.

Είμαι πεπεισμένος ότι μέσω συνεργειών μεταξύ ενεργειακών, τεχνολογικών και επενδυτικών οργανισμών και της σύμπραξης της Κυπριακής Κυβέρνησης, θα ξεκλειδώσουμε αμοιβαία και δίκαια οφέλη για όλους μας.

Ως εκ τούτου, καλούμε τις εταιρείες και τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και άλλους που βλέπουν ευνοϊκά την περιοχή ως πιθανή νέα πηγή προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη, να διερευνήσουν αυτές τις συνέργειες και φυσικά με την υποστήριξή μας, να επωφεληθούν αυτής της ευκαιρίας.

Αυτή η εναλλακτική προσέγγιση της ενεργειακής μας στρατηγικής θα παρουσιαστεί σήμερα από τους εμπειρογνώμονές μας. Παρακαλώ όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο συμμετοχής σας σε αυτή την προσπάθεια και όπως εισηγηθείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε στις αλυσίδες εφοδιασμού φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας του έργου. Η ομάδα μας και ο Υπουργός Ενέργειας είναι έτοιμοι κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των συναντήσεων στη βάση «ένας προς έναν» που θα ακολουθήσουν, να προβούν σε τυχόν διευκρινίσεις που ενδεχομένως να χρειαστείτε και να ακούσουν τα σχόλια και τις ιδέες σας για τη βελτιστοποίηση των σχεδιασμών μας.

Πιστεύουμε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να συμβάλει θετικά στις ενεργειακές λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Ανατολική Μεσόγειος.

Στην περιοχή προωθούνται σημαντικά διασυνοριακά έργα, περιλαμβανομένων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένα από τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ λόγω της σημασίας τους για τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρώπη στο σύνολό της.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την ενεργειακή διπλωματία, προωθώντας ενεργά τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Η πρωτοβουλία «The Cyprus Gateway» συνιστά μέρος αυτών των εντατικών προσπαθειών, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς μια εναλλακτική λύση για την άντληση γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης και τη δημιουργία εσόδων από πόρους φυσικού αερίου, μέσω της μεταφοράς και της υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας και τους βιομηχανικούς εταίρους σας ώστε να εξευρεθούν τρόποι για τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών.

Το σημερινό εργαστήρι δεν είναι παρά μόνο η αρχή των προσπαθειών της Κυβέρνησής μου για τη δημιουργία μιας εύρωστης οικονομίας για τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταλήγοντας, επιθυμώ να εκφράσω τη βαθύτατη εκτίμησή μου, για άλλη μια φορά, σε όλους τους εκπροσώπους της εταιρείας που συμμετέχουν στο σημερινό εργαστήρι, οι εργασίες του οποίου, είμαι βέβαιος, ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ παραγωγικές.