21/07/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Πού μπορείτε να επικοινωνήσετε για διευκρινίσεις σχετικά με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης

Για πληροφορίες σχετικά με τροχαία παράβαση, πληρωμή εξωδίκου, ενημέρωση για στοιχεία οδηγού κατά τον χρόνο της τροχαίας παράβασης και άλλα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ανάδοχο εταιρειά:

Τηλέφωνο 8000 8009 ή Τ.Θ. 17031, 2260 Λατσιά, Λευκωσ