30/05/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Υπουργείο Εσωτερικών: Υπουργείο Εσωτερικών:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διάταγμά του που δημοσιεύθηκε στη σημερινή έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, καθόρισε την Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024, ως ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Τετάρτη, 24η Απριλίου 2024, ως ημέρα κατά την οποία θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες.

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διατάγματά του που δημοσιεύθηκαν σήμερα, καθόρισε την Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024, ως ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μελών Σχολικών Εφορειών και με εντάλματα εκλογής απευθυνόμενα στους Εφόρους Εκλογής, μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογών, καθόρισε:

(α) την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024, ως ημέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα αξιώματα του Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου και Μέλους Σχολικής Εφορείας.

(β) τη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024, ως ημέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα αξιώματα του Κοινοτάρχη και του Μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών, με Διατάγματά του, διόρισε, για σκοπούς των εκλογών, τα πιο κάτω πρόσωπα:

Ελίκκο Α. Ηλία – Γενικό Έφορο Εκλογών

Μενέλαο Βασιλείου – Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογών

Ανδρέα Χατζηπάκκο – Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Ηλέκτρα Παναγιώτου – Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

Φλωρεντία Γεωργίου – Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

Οδυσσέα Χατζηστεφάνου – Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

Γεώργιο Χρυσαφίνη – Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

Αντώνη Οικονομίδη – Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

Κυριάκο Κούρο – Έφορο Εκλογής Εξωτερικού