16/04/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Υπουργικό Συμβούλιο: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργικό Συμβουλίου, στη σημερινή του Συνεδρία, ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Nόμος που ρυθμίζει την «Ίδρυση του Yφυπουργείου Mετανάστευσης και Aσύλου και συναφή θέματα».

Η δημιουργία του εν λόγω Υφυπουργείου αποτελούσε βασικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής. Με το εν λόγω Υφυπουργείο θα τεθεί κάτω από ένα ενιαίο φορέα η χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου και ταυτόχρονα η παροχή προστασίας στους νομίμως δικαιούχους, στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, αναμένεται, ότι η δημιουργία του Υφυπουργείου θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαφόρων παραμέτρων, που αφορούν στη μετανάστευση και το άσυλο, έχοντας ως βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες:

(α) αποτροπή των παράτυπων ροών και καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών προσώπων,

(β) επίσπευση των διαδικασιών που αφορά αιτήσεις ασύλου, ιδιαίτερα των πρόδηλα αβάσιμων,

(γ) πάταξη της αδήλωτης εργασίας, και

(δ) βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας.

Επίσης, άλλες προτεραιότητες του εν λόγω Υφυπουργείου θα αφορούν στην:

(ε) ένταξη των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από κατάλληλη αξιοποίηση των προσόντων/ δεξιοτήτων, που παρουσιάζουν έλλειψη στην κυπριακή αγορά εργασίας,

(στ) προώθηση πολιτικής για Ασυνόδευτα παιδιά, και

(ζ) εφαρμογή και υλοποίηση αποτελεσματικών διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών, που δεν διατηρούν δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία.

Το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.