04/12/2023
Κύπρος
Κοινωνία Πρωτοσέλιδα

Αυτό το σημείο του highway κλείνει για 5 μήνες

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022 και για περίοδο πέντε μηνών, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 500 μέτρα πριν την έξοδο προς Τσέρι παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου και για απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου, θα συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.

Η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και από Λευκωσία προς Λεμεσό, θα διεξάγεται σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οι λωρίδες θα είναι μετατοπισμένες στην ανατολική πλευρά του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου. Η κυκλοφορία από την έξοδο της βιομηχανικής Ιδαλίου προς τον παρακαμπτήριο Τσερίου θα είναι απρόσκοπτη, ενώ η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία μέσω του αυτοκινητόδρομου θα είναι κλειστή. Η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία, θα διεξάγεται μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της JCC. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διευθέτηση θα διαρκέσει για περίοδο 5 μηνών περίπου.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Τετάρτη 14 Απρίλιου, 2021 θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του κόμβου Κόρνου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 15 μήνες και αφορούν αφενός τη βελτίωση των υφιστάμενων κλάδων του κόμβου στη δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου, για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από Κόρνο/ Πυργά προς Λευκωσία και για έξοδο από Λεμεσό προς Κόρνο/ Πυργά, και αφετέρου τη δημιουργία νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά, από Κόρνο/ Πυργά προς Λεμεσό.

Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, θα διεξάγονται και την περίοδο 9/5/2022 – 31/10/2022, εκτός Σαββατοκύριακων, θα για εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου από την Αλάμπρα μέχρι τη Γερμασόγεια σε είκοσι (20) σημεία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνουν οι δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 100μ. περίπου σε κάθε σημείο και η διακίνηση της κυκλοφορίας θα γίνεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από τη Δευτέρα 20/6/2022 μέχρι την Πέμπτη 23/6/2022, από τις 18:00 το βράδυ μέχρι τις 6:00 το πρωί της επομένης ημέρας, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου μετά την είσοδο/έξοδο Παρεκκλησιάς προς Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι κλειστές οι δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, σε τμήματα μήκους 1500μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές αριστερά λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο τμήμα από Σκαρίνου-Μουτταγιάκας, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, το Σάββατο 25/6/2022, μεταξύ των ωρών 06:00 – 16:00, στην κεντρική νησίδα, θα διεξάγονται εργασίες κοψίματος χόρτων και συλλογής άχρηστων αντικειμένων από ιδιωτική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου με κατεύθυνση προς Λεμεσό, σε μήκος 500μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο τμήμα από Ερήμη προς Πέτρα του Ρωμιού, την περίοδο 30/5/2022 – 29/6/2022, εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες για πότισμα φυτειών εντός της κεντρικής νησίδας, καθώς και στα πρανή του δρόμου, από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Λεμεσό προς Πάφο σε μήκος 1000μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, την περίοδο 1/6/2022 – 30/6/2022, μεταξύ των ωρών 09:00 – 16:30, εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, για μήκος 2000 μ. περίπου ανά μέρα, θα διεξάγονται εργασίες ένωσης καλωδίων σε φρεάτια της Cyta από ιδιωτική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, την περίοδο 20/6/2022 – 24/6/2022, μεταξύ των ωρών 08:00 – 19:00, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης στη σήραγγα του αυτοκινητόδρομου, με κατεύθυνση προς Λεμεσό και την περίοδο 27/6/2022 – 1/7/2022 με κατεύθυνση προς Πάφο, από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η σήραγγα θα είναι κλειστή και η τροχαία κίνηση πριν τη σήραγγα του αυτοκινητόδρομου, θα διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού επίσης, στις πιο κάτω ημερομηνίες, μεταξύ των ωρών 9:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας:

Την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Το αντίστοιχο θα ισχύει και όταν οι εργασίες θα διεξάγονται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας όπου η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο τμήμα Ερήμη – Πέτρα του Ρωμιού, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, την περίοδο 26/6/2022 – 25/7/2022, τις καθημερινές μόνο, μεταξύ των ωρών 09:00 – 16:00, θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος θάμνων και συλλογής αποβλήτων εντός της κεντρικής νησίδας, από ιδιώτη εργολάβο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος 1000μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Στη Λάρνακα, στον κυκλικό κόμβο “Ριζοελιάς”, την περίοδο 14/6/2022 – 23/6/2022, εκτός Κυριακής, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης των αρμοκάλυπτρων στις γέφυρες του κόμβου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διενεργείται εναλλάξ κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας – Λευκωσίας, παρά τον κυκλικό κόμβο «Ριζοελιάς», με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται απρόσκοπτα στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης στη Λάρνακα, στη Λεωφόρο Ελλάδος, την περίοδο 22/6/2022 – 24/6/2022, μεταξύ των ωρών 07:00 – 16:00, θα γίνονται εργασίες ανάπτυξης δικτύου, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα της Λεωφόρου, 50μ. μετά τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ελευθερίας, με κατεύθυνση προς Καλό Χωριό, και για μήκος 30μ. περίπου, θα κλείσει και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται απρόσκοπτα στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Με το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας το τμήμα του δρόμου θα δίδεται στην κυκλοφορία.

Στην επαρχία Λευκωσίας, συγκεκριμένα στη Δευτερά, στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, από την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και για περίοδο πέντε (5) μηνών, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου στο σημείο συμβολής της με την οδό Αγίας Μαρίνας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση από Ανθούπολη προς Παλαιχώρι και αντίστροφα θα διοχετεύεται μέσω προσωρινού παρακαμπτήριου δρόμου μήκους 300μ περίπου. Η συμβολή της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή με την οδό Αγίας Μαρίνας θα είναι κλειστή και οι οδηγοί από Παλαιχώρι προς Δευτερά προτρέπονται να χρησιμοποιούν την προηγούμενη έξοδο προς Ανάγυια – Πάνω Δευτερά.

Στη Λεμεσό, συγκεκριμένα στη Γερμασόγεια, στη συμβολή της οδού Χριστάκη Κράνου με Δαιδαλιδών, την περίοδο 21/2/2022 – 13/8/2022, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου.

Επίσης στη Γερμασόγεια, οι εργασίες για το Έργο «Βελτίωση του Παρακαμπτήριου Δρόμου Γερμασόγειας, Φάση Α΄», συνεχίζονται κανονικά. Στα πλαίσια των επόμενων φάσεων του έργου, την περίοδο 19/5/2022 μέχρι 30/6/2022, η οδός Δαιδάλου στο νότιο τμήμα της, η οδός Απολλωνίας από τη συμβολή της με την οδό Δαιδάλου μέχρι την οδό Ποταμιάς, καθώς και η οδός Ποταμιάς από τη συμβολή της με την οδό Απολλωνίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ψαρών και Αγίου Γεωργίου, θα παραμείνουν κλειστές. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η τροχαία κίνηση επί της οδού Ποταμιάς θα εκτρέπεται μέσω των οδών Αγίου Γεωργίου και Μουτταγιάκας.

Επίσης στη Λεμεσό, μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, θα διεξάγονται εργασίες τοποθέτησης οχετών ομβρίων στην Αυλή του Πανεπιστημίου Frederick και σε τμήμα της οδού Μάριου Αγαθαγγέλου και Πετράκη Γιάλλουρου, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, στον Δήμο Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δρόμοι Πετράκη Γιάλλουρου και Μάριου Αγαθαγγέλου μέχρι την είσοδο του πανεπιστημίου Frederick θα είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση.

Επίσης στη Λεμεσό, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, από τη συμβολή της με την οδό Ορφέως μέχρι την οδό 16ης Ιουνίου, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού θα διεξάγονται εργασίες τοποθέτησης οχετών ομβρίων. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου.

Στην Πάφο, στην περιοχή Γεροσκήπου, από την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, μέχρι και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ο Συνδετικός δρόμος Β6 – Α6 (Λεμεσός – Πάφος), θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση, λόγω εργασιών κατασκευής κυκλικού κόμβου στην οδό Κινύρα στη Γεροσκήπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οδηγοί και οι πεζοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν προσωρινό παρακαμπτήριο δρόμο που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.

Στον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, από την περίοδο 7/2/2022 – 7/9/2022 (για 7 μήνες), στη συμβολή της οδού Ιπποκράτους με τον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού (Λεωφ. Μακαρίου Γ΄), στον Δήμο Γεροσκήπου, θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του δρόμου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων Πάφου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί και η τροχαία κίνηση προς/από τη Γεροσκήπου θα λειτουργεί σύμφωνα με την προσωρινή οδική σήμανση.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, σε τμήματα από τον κυκλικό κόμβο Καλαβασού μέχρι την έξοδο προς Μαρί, από τη Δευτέρα 27/6/2022 μέχρι και την Παρασκευή 1/7/2022, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες τοπικών επιδιορθώσεων του ασφαλτικού οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, στα πιο πάνω τμήματα θα κλείνει η μια λωρίδα και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση σήμανσης STOP & GO.

Επίσης στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, ο ανατολικός δρόμος που συνδέει τον δρόμο με το λιμάνι Βασιλικού θα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση την περίοδο 23/4/2022 – 23/10/2022, στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της Φάσης 1 του Οδικού Δικτύου του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όλη η τροχαία κίνηση από και προς Βασιλικό θα διοχετεύεται στον αντίστοιχο δυτικό δρόμο, διαμέσου της Κοινότητας Μαρί. Η διακίνηση των οχημάτων και πεζών, σε παρακείμενους δρόμους και κατοικίες θα γίνεται με τις ανάλογες τοπικές διευθετήσεις.

omegalive.com.cy