20/07/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Κυπριακά Ταχυδρομεία: Έτσι θα μπορείς να παραλάβεις συστημένα αντικείμενα

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία με ανακοίνωση τους, δίνουν οδηγίες για συστημένα αντικείμενα με προσωπική παράδοση.

Όπως αναφέρεται, στα έντυπα ειδοποιητήρια καθώς και στα ειδοποιητήρια με SMS, που αποστέλλονται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία για παραλαβή συστημένων αντικειμένων, υπάρχει σχετική ένδειξη για την Ειδική Υπηρεσία, όπου εφαρμόζεται, π.χ. «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

Τις επιστολές με «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», συμπεριλαμβανομένων και αυτών για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο δικαιούχος με την επίδειξη έγκυρου, επίσημου εγγράφου για ταυτοποίησή του, με φωτογραφία σε καλή κατάσταση (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ ή εξουσιοδοτημένο από τον δικαιούχο άτομο, νοουμένου ότι αυτό θα παρουσιάσει συμπληρωμένη την έντυπη εξουσιοδότηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο https://www.cypruspost.post/uploads/docs/7cf2a168d2.pdf ή άλλη έγγραφη εξουσιοδότηση που να περιέχει τα στοιχεία της αναρτημένης εξουσιοδότησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Επίσης δικό του έγκυρο επίσημο έγγραφο για ταυτοποίησή του, με φωτογραφία σε καλή κατάσταση (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ.) και αντίγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή έγκυρου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης του εξουσιοδοτούντος, με φωτογραφία σε καλή κατάσταση (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ.).

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις για την παραλαβή συστημένων αντικειμένων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» εφαρμόζονται αναδρομικά και για έντυπες ειδοποιήσεις/μηνύματα SMS, που έχουν αποσταλεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

omegalive.com.cy