21/07/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε απάντηση σημερινής ανακοίνωσης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κ. Σάββα Αγγελίδη

Διαβίβαση καταγγελιών στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενέργειες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα

Σε απάντηση σημερινής ανακοίνωσης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει τα ακόλουθα:

(α) Η Υπηρεσία μας είχε λάβει καταγγελία που περιλαμβάνει ισχυρισμούς που αφορούν τη συμπεριφορά του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για την υπόθεση του μαύρου βαν. Το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, εξετάζοντας πτυχές της καταγγελίας ώστε να επιβεβαιώσουμε κάποια στοιχεία προτού τη διαβιβάσουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (στο εξής «η Αρχή»), προέκυψαν θέματα που αφορούν συμβάσεις προμηθειών προς το κράτος για τις οποίες έχουμε πολύ σοβαρά ευρήματα. Όλο το πακέτο, δηλαδή η αρχική καταγγελία και τα δικά μας ευρήματα, στάλθηκαν στην Αρχή στις 10.5.2023. Γι’ αυτή την υπόθεση δεν προτιθέμεθα να πούμε οτιδήποτε άλλο γιατί αφορά απόρρητες δημόσιες συμβάσεις. Αυτό ήταν εξ αρχής δική μας επιλογή και σε αυτή τη θέση θα παραμείνουμε.

(β) Στις 17.5.2023 διαβιβάσαμε στην Αρχή δεύτερη επιστολή. Αυτή περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές υποθέσεις.

Η πρώτη άπτεται της διερεύνησης σοβαρής μορφής φορολογικών θεμάτων εταιρείας συμφερόντων προσώπων που ασκούν δημόσια επιρροή. Αυτή η υπόθεση αποτελεί εύρημα ελέγχου της Υπηρεσίας μας και είχε εντοπιστεί παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο ελέγχων για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ). Θεωρούμε το θέμα ως πάρα πολύ σοβαρό γιατί η κατάληξη των χειρισμών ήταν να εμποδιστούν οι φορολογικές αρχές από τον έλεγχο εταιρείας. Η ίδια εταιρεία ήταν αντικείμενο πολύ σοβαρών ευρημάτων μας και σε σχέση με το ΚΕΠ, τα οποία η Νομική Υπηρεσία δεν έκρινε αναγκαίο να διερευνήσει.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά κατ’ ισχυρισμό κατάχρηση εξουσίας ως προς την αναστολή ποινικών διώξεων του κοινού ποινικού κώδικα. Πρόκειται για μία υπόθεση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και για την οποία το ΡΙΚ έκανε ρεπορτάζ και μας ζήτησε σχόλια. Η τρίτη υπόθεση είναι παρόμοιας φύσεως. Για αυτές τις δύο υποθέσεις απλώς ενεργήσαμε ως διαβιβαστές προς την Αρχή.

(γ) Έχουμε σε όλες μας τις δηλώσεις τονίσει ότι, με τις πιο πάνω αναφορές μας, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, δεν διατυπώνουμε κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, αφού αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει, η Υπηρεσία μας δεν τελεί υπό την κηδεμονία ούτε του Γενικού Εισαγγελέα, ούτε και του Βοηθού του. Ούτε και χρειαζόμαστε την άδειαά τους για να ενημερώσουμε υπεύθυνα και επίσημα το κοινό για θέματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ούτε και πρόκειται να δεχθούμε φίμωσή μας από οποιονδήποτε ο οποίος, εν είδει απειλής, κάνει αναφορά σε «εσκεμμένη προσπάθεια στοχοποίησης», «επικίνδυνη συμπεριφορά» και «αυθαιρεσία και κακοπιστία», στα οποία πρέπει να «δοθεί ένα τέλος». Πραγματικά, αυτό που συμβαίνει, με την ανοχή του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πρωτοφανές.

(δ) Απορρίπτουμε ως παντελώς απαράδεκτη και την αναφορά του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που στρέφεται κατά του Γενικού Ελεγκτή επειδή μέλος της οικογένειάς του, και συγκεκριμένα ο 25χρονος υιός του, ασκεί σε αυτόν κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι και αυτό ενδεικτικό της ίδιας πιο πάνω απαράδεκτης νοοτροπίας φίμωσης των πάντων.