23/06/2024
Κύπρος
Κύπρος

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο που υπέβαλε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 120 χιλιάδων ευρώ για σκοπούς κάλυψης του κόστους της αμοιβής διοικητικού προσωπικού του φορέα για το 2023.

Η ανακατανομή των πιστώσεων απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης πρόσθετου συμβασιούχου προσωπικού για στελέχωση του Φορέα. Η ενίσχυση του Γραφείου του Επιτρόπου θα συμβάλει στην προώθηση για ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και εκτέλεσή τους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την επανασύσταση του Ουλαμού Πάταξης της Λαθροθηρίας, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης να προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας το συντομότερο δυνατόν. Ανάμεσα σε άλλα, ο Ουλαμός θα έχει ως κύρια καθήκοντα την πρόληψη και πάταξη της λαθροθηρίας, την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους κυνηγούς και την επιμόρφωση των κυνηγών.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού για την εφαρμογή πολιτικής για δωρεάν είσοδο σε μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, καθώς και μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο σε εκπαιδευτικούς με την επίδειξη εκπαιδευτικής ταυτότητας.

Ενέκρινε, επίσης, τον διορισμό του κ. Βασίλη Μαληκκίδη, ως Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αντικατάσταση του κ. Θεοδούλου, ο οποίος έχει υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του μέλους. Ο κ. Μαληκκίδης είναι Associate Chartered Accountant, εγνωσμένου κύρους και κατάρτισης σε θέματα χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών.