03/12/2023
Κύπρος
Κοινωνία

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών : Υποβολή αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η υποβολή αιτημάτων για επιστροφή Φ.Π.Α. περιόδου 1/1/2022-31/12/2022,  σε πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών-ΕΚΑ (έντυπο Φ.Π.Α.207) πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω του νέου συστήματος Tax For All (TFA) και ΟΧΙ σε έντυπη μορφή.

Λόγω της αλλαγής στη διαδικασία υποβολής των πιο πάνω αιτημάτων, το Τμήμα Φορολογίας παρατείνει την ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.

Στη βάση των πιο πάνω προτρέπονται τα επηρεαζόμενα πρόσωπα να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ το αίτημά τους για επιστροφή Φ.Π.Α. Ειδικού Καθεστώτος  Φ.Π.Α. Αγροτών μέσω του συστήματος TFA.

Για την αλλαγή της διαδικασίας έχουν ήδη ενημερωθεί τα επηρεαζόμενα πρόσωπα, μέσω διαφόρων εκστρατειών που πραγματοποίησε το Τμήμα Φορολογίας.

Πρόσθετη βοήθεια και καθοδήγηση παρέχεται επίσης μέσω ενημερωτικού υλικού, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα TFA: 

  1. Οδηγός για Δημιουργία Λογ/σμού στο TFA
  2. Πληροφορίες για υποβολή αιτήματος και αναλυτικής κατάστασης,
  3. Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Ειδικού Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών και Αιτήματος για Επιστροφή Φ.Π.Α.,
  4. Συχνές Ερωτήσεις
  5. Προσομοιώσεις (βίντεο)  

Στη διάθεση του κοινού βρίσκεται επίσης το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης TFA στο 17700.