16/04/2024
Κύπρος
Κύπρος

Εισηγήσεις Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για την προώθηση χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κύπρο

Η μετάβαση των οικονομιών της ΕΕ σε ένα μοντέλο ανάπτυξης με κλιματική ουδετερότητα και μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το 2019 ο τομέας των μεταφορών ευθυνόταν για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, από τις οποίες το 71,7% προερχόταν από τις οδικές μεταφορές. Τον περασμένο Οκτώβριο επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2023, βάσει της οποίας όλα τα καινούρια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά που ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές έως το 2035. Η μετάβαση, λοιπόν, στην ηλεκτροκίνηση είναι γεγονός. Εντούτοις, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. Οι πολίτες θα επηρεαστούν λόγω του αυξημένου κόστους που καλούνται να επωμιστούν από την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξεύρει τρόπους στήριξης για να μπορέσουν οι πολίτες να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πράσινη ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των δράσεων που ήδη προωθούνται από την Κυβέρνηση σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση και την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου που έχει τεθεί για μηδενικές εκπομπές από καινούρια αυτοκίνητα και φορτηγά έως το 2035. Επιθυμώντας να συμβάλει στην όλη προσπάθεια, προβαίνει στις ακόλουθες εισηγήσεις:

  • Επιδότηση επιτοκίων δανείων για πράσινα αυτοκίνητα 
  • Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας
  • Μείωση φόρου στις εταιρείες που (α) χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και (β) παρέχουν σημεία φόρτισης
  • Επιχορήγηση Χ ποσού σε εταιρείες για αντικατάσταση αυτοκινήτων
  • Διεύρυνση του δικτύου φορτιστών
  • Δημιουργία χώρων στάθμευσης ειδικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
  • Υποστηρικτική Πολιτική: βελτίωση των δημόσιων μεταφορών με γνώμονα την πράσινη μετάβαση και ηλεκτροκίνηση.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις αναλύονται στην πρόταση του ΣΟΑΚ. Ολόκληρο το κείμενο της πρότασης βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου http://www.ecompet.cy.