20/07/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Κατ’ οίκον εμβολιασμός για COVID -19 και γρίπη – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι τα εμβόλια για Covid-19 και γρίπη θα χορηγούνται σε κλινήρεις ασθενείς, όπως και στο παρελθόν, μέσω του πρoγράμματος κατ’ οίκον εμβολιασμού, από την υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας του ΟΚΥπΥ. Για σκοπούς προγραμματισμού της χορήγησης των εν λόγω εμβολίων, επισυνάπτεται το νέο Έντυπο Αίτησης.

Η υποβολή της αίτησης για κατ’ οίκο εμβολιασμό με τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19  και γρίπης μπορεί να υποβληθεί από τον/την ασθενή ή εκπρόσωπό του/της (οικείο του/της ασθενή/νούς) στις περιπτώσεις που ο/η ίδιος/ια αδυνατεί να το πράξει.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο/η εμβολιαζόμενος/η δεν επιθυμεί να λάβει το εμβόλιο έναντι του covid-19 την ίδια μέρα, τότε ο εμβολιασμός για την γρίπη θα γίνεται από τον προσωπικό τους ιατρό.

Το Έντυπο Αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον/την αιτητή/τρια και τον/την Προσωπικό/ή Ιατρό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση smichael@papd.mof.gov.cy ή δια τηλεομοιοτύπου (φαξ), στο 22771496.

omegalive.com.cy