23/06/2024
Κύπρος
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Καθαρισμός οικοπέδων και τεμαχίων στον Δήμο Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού πληροφορεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων που βρίσκονται εντός των Δημοτικών Ορίων, ότι θα προβεί σε καθαρισμούς, με τη μέθοδο του θρυμματισμού ενόσω τα χόρτα είναι χλωρά και με τη χρήση εκσκαφέα εκεί που κρίνεται απαραίτητο.


Οι ιδιοκτήτες που προτίθενται να καθαρίσουν οι ίδιοι τα οικόπεδα τους, θα πρέπει να ειδοποιήσουν γραπτώς το Δήμο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 δίνοντας όλα τα στοιχεία του οικοπέδου και να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 31 Μαΐου 2024. Οι επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στο Δήμο Λεμεσού στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο administration@limassol.org.cy Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου στο 25884590.


Διευκρινίζεται ότι μετά τις 31 Μαΐου 2024, οι ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπέδων θα επωμιστούν το κόστος καθαρισμού της ιδιοκτησίας τους από το Δήμο. Η χρέωση ανέρχεται στα €100 για κάθε οικόπεδο και €50 για κάθε μισό οικόπεδο.


Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές στους ιδιοκτήτες