20/07/2024
Κύπρος
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Δήμος Ύψωνα πληροφορεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων που γειτνιάζουν με σπίτια ότι θα προβεί σε καθαρισμό με θρυμματιστή μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του 2024.

Η χρέωση του Δήμου θα κυμαίνεται μεταξύ 100-150 ευρώ ανά οικόπεδο/τεμάχιο ανάλογα με τη μέθοδο καθαρισμού τους και θα αφορά μόνο τον καθαρισμό από τα αγριόχορτα. Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται επιπρόσθετη εργασία (κόψιμο κλάδων δέντρων που αγγίζουν το έδαφος δημιουργώντας ανθυγιεινές συνθήκες, απομάκρυνση μπάζων κλπ), η χρέωση θα γίνεται ανάλογα.

Οι ιδιοκτήτες που θα καθαρίσουν οι ίδιοι τα οικόπεδα τους, θα πρέπει να ειδοποιήσουν γραπτώς το Δήμο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 αναφέροντας όλα τα στοιχεία του οικοπέδου/κτήματος. Επισημαίνεται ότι μέχρι 15 Απριλίου 2024, τα χόρτα στα οικόπεδα/τεμάχια δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 5 εκ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα προβαίνει ξανά στον καθαρισμό τους και θα επιβάλλεται η αντίστοιχη χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο των Υγειονομικών Υπηρεσιών: 25395600 (1)