02/12/2023
Κύπρος
Κύπρος

Όλες οι πληροφορίες για την ανάπτυξη στις περιοχές των Βάσεων

«Οι Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοινώνουν την έναρξη της εφαρμογής, στις 16η Μαΐου 2022 της διμερούς Διευθέτησης που υπογράφτηκε το 2014 σχετικά με τη Μη Στρατιωτική Ανάπτυξη στις Βάσεις. Η συμφωνία  αυτή, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις μακρόχρονες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο Κρατών, αντικατοπτρίζοντας τη στενή συνεργασία και τους δεσμούς που μοιραζόμαστε για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της περιόδου διαβούλευσης για περιβαλλοντικά θέματα σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής του νέου σχεδιασμού Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης, ενός πολεοδομικού σχεδιασμού ο οποίος θα επιτρέπει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις περιοχές των Βάσεων.

Διαμορφωμένο από τις δύο Κυβερνήσεις και μετά από διαβούλευση με περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές ομάδες, καθώς και τις τοπικές κοινότητες, αυτό το νέο πολεοδομικό σύστημα σημαίνει την άρση πολλών περιορισμών που υφίσταντο στην ανάπτυξη γης και περιουσιών εντός των Βάσεων.  

Οι πολεοδομικές ζώνες και διαδικασίες, παρόμοιες με αυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα εφαρμοστούν και στις Βάσεις από τις 16 Μαΐου 2022, εξαιρουμένων των περιοχών που σχετίζονται με τις στρατιωτικές ανάγκες των Βάσεων και ζητήματα ασφάλειας. Τα δικαιώματα όλων των  ιδιοκτητών γης και περιουσίας θα συνεχίσουν να διασφαλίζονται ανεξαρτήτως χώρου διαμονής, ενώ, παράλληλα, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές θα προστατεύονται.

Η νέα πολιτική, με τους συνοδευόμενους χάρτες, θα δημοσιευτούν στην τελική τους μορφή την 16η Μαΐου 2022 και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. Οι ιδιοκτήτες περιουσιών θα μπορούν από τη 16η Μαΐου 2022 να υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών και οικιστικών αδειών στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού. Παράλληλα, για περίοδο τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση, το κοινό θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει ενστάσεις σχετικά με τις πολεοδομικές ζώνες.

Η εφαρμογή της Διευθέτησης είναι η απόδειξη της δέσμευσης των δύο Κρατών να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες πηγάζουν από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης και να προστατεύσουν τη ευημερία των υφιστάμενων και μελλοντικών κατοίκων, αλλά και ιδιοκτητών περιουσίας, γενικότερα, στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων», αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας. 

Όλες οι λεπτομέρειες

Πρώτον:  Για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές Συνθήκες του 1960, και παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες από προηγούμενες Κυβερνήσεις, επιτυγχάνεται η οριστική και ολιστική ρύθμιση για την ανάπτυξη γης και περιουσιών εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων.

Δεύτερον: Αποτελεί, επίσης για πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την μεγαλύτερη αλλαγή χρήσης γης, καθώς το 80% του εδάφους των Βρετανικών Βάσεων, εκτάσεως περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων από σύνολο 255, αλλάζουν καθεστώς και εντάσσονται σε πολεοδομικές ζώνες, επ’ ωφελεία 4 Δήμων και 23 Κοινοτήτων που εμπίπτουν είτε μερικώς είτε στην ολότητα τους εντός των περιοχών των Βάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, 6.150 εκτάρια θα μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς οικιστικής, τουριστικής, εμπορικής, κτηνοτροφικής και γεωργικής ανάπτυξης, ενώ η υπόλοιπη περιοχή εντάσσεται σε ζώνες προστασίας ή ήπιας ανάπτυξης.

Τρίτον: Ικανοποιείται ένα διαχρονικό και απόλυτα δικαιολογημένο αίτημα των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών γης για αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιών τους με ισόνομο και αναλογικό τρόπο σε σύγκριση με τους ιδιοκτήτες περιουσιών στις υπό την Κυπριακή Δημοκρατία ελεγχόμενες περιοχές, αίροντας έτσι τις εδώ και 62 χρόνια στρεβλώσεις και ανισορροπίες που είχαν μέχρι σήμερα βιώσει.

Από τούδε, οι ιδιοκτήτες περιουσιών στις περιοχές των Βάσεων θα ακολουθούν την ισχύουσα στην Κυπριακή Δημοκρατία διαδικασία σε σχέση τόσο με την πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση όσο και με το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης από τους ιδιοκτήτες περιουσιών προς Κύπριους, Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και πολίτες τρίτων χωρών.

Και όπως είναι αυτονόητο, η εν λόγω Συμφωνία, το πρώτο εν τη ουσία Σχέδιο Ανάπτυξης που θα εφαρμοστεί στις Βάσεις, αναμένεται να φέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, δραστηριοποίησης και πολλαπλασιαστικά οφέλη, όχι μόνο για τους κατοίκους που διαβιούν ή έχουν περιουσία στις Βάσεις, αλλά και στην οικονομία και κοινωνία, ευρύτερα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο ένεκα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
     
Τέταρτον: Καταδεικνύει το αναβαθμισμένο και εξαίρετο επίπεδο σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο οδήγησε στη σύναψη και ολοκλήρωση της υπό αναφορά Συμφωνίας.

Όσον αφορά επιμέρους πτυχές της Συμφωνίας, σχετική ενημέρωση για τις σχετικές πρόνοιες και τις διαδικασίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων θα παρέχεται μέσω των ιστοσελίδων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν σχετική πληροφόρηση από τα Γραφεία των οικείων Επαρχιακών Διοικήσεων, αλλά και των Κοινοτικών Συμβουλίων και Δημαρχείων που εμπίπτουν εντός των Βρετανικών Βάσεων, σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

sigmalive.com