30/05/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Πληροφορίες Ελεγκτικής για υποβολή στοιχείων για διαφημίσεις υποψηφίων στις εκλογές

Στη βάση του άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν.72/1979), όπως έχει τροποποιηθεί «Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών». Το άρθρο αυτό ισχύει κατ’ αναλογία στις:

Εκλογές Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου του 2004 (Ν.10(I)/2004).
Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Δήμων Νόμου του 2022 (Ν.52(I)/2022), το άρθρο 10ΙΗ του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022 (Ν.37(I)/2022) και το άρθρο 31 του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Ν.86(I)/1999).
Για τον σκοπό αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πίνακες, τους οποίους καλούνται οι φορείς, που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους στις προαναφερόμενες εκλογές, για δική τους ευκολία, να συμπληρώσουν, προτιμότερο σε ηλεκτρονική μορφή (Excel), και να τους υποβάλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Πίνακας 1 «Διαφημιστικά γραφεία» αναμένεται να συμπληρωθεί από γραφεία, τα οποία παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες προς τους υποψηφίους ή/και τα διαφημιστικά μέσα (ενδιάμεσοι φορείς- advertising agents).
Ο Πίνακας 2 «Διαφημιστικά μέσα» αναμένεται να συμπληρωθεί από διαφημιστικά μέσα, τα οποία παρείχαν διαφημιστικό χώρο ή/και χρόνο προς τους υποψηφίους, είτε απευθείας, είτε μέσω διαφημιστικού γραφείου (π.χ. τηλεοπτικοί/ραδιοφωνικοί σταθμοί, περιοδικά, εφημερίδες, παροχείς διαφημίσεων, μέσω διαφημιστικών πινακίδων).
Tags