23/06/2024
Κύπρος
Πολιτική Πρωτοσέλιδα

Σε λειτουργία τέθηκε η υπηρεσία «Πού Ψηφίζω» από το ΥΠΕΣ

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών «Πού Ψηφίζω», η οποία ενοποιήθηκε με την υπηρεσία «Τι Ψηφίζω» που λειτούργησε την 1η Μαΐου.

Κάθε ψηφοφόρος, καταχωρώντας τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής του, μπορεί να ενημερωθεί, συγκεκριμένα για το πρόσωπό του, για το/τα εκλογικό/α κέντρο/α, στο/α οποίο/α θα ψηφίσει στις επικείμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, τις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες έχει δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης σε κάθε μία εξ αυτών.

Η υπηρεσία «Πού και Τι Ψηφίζω» είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο www.elections.gov.cy, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα.