04/12/2023
Κύπρος
Κύπρος

Σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες και κλινικά εργαστήρια στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου “test to stay” 9 Μαΐου 2022

Το μέτρο test to stay εφαρμόζεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Δημοτική και Μέση εκπαίδευση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και στα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία (εξαιρούνται τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς). Το μέτρο testtostay απευθύνεται σε άτομα που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται σε αυτοπεριορισμό.

Από την εφαρμογή του μέτρου “test to stay” εξαιρούνται τα άτομα που κατέχουν έν ισχύι πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού (ακολουθούνται οι οδηγίες διαχείρισης στενών επαφών).

Οδηγίες σε παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία:

 • Tα παιδιά που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού εντός και εκτός του σχολικού χώρου, θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα μετά την επαφή. Τις υπόλοιπες ημέρες (1η, 2η, 4η) οι γονείς θα πρέπει να διενεργούν selftest στα παιδιά τους. Η χρήση του μέτρου είναι προαιρετική.
 • Από τις 11 Απριλίου 2022, το συγκεκριμένο μέτρο επεκτείνεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Οι μαθητές θα συνεχίσουν να συμπληρώνουν το έντυπο καταγραφής ελέγχου που παραδίδεται από τη σχολική μονάδα για την είσοδο τους στο σχολείο, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν το αποτέλεσμα της εξέτασης σε γραπτό μήνυμα ή σε έντυπη μορφή για την εξασφάλιση αποδεικτικού για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Το έντυπο θα υπογράφεται από τους γονείς τις ημέρες που τα παιδιά θα υποβάλλονται σε self – test.
 • Οι γονείς θα προμηθεύονται τη συσκευασία self-test από τον/την Υπεύθυνο/η Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, κάθε φορά που το παιδί τους αποτελεί στενή επαφή θετικού περιστατικού.
 • Για τα Ειδικά Σχολεία που διαθέτουν νοσηλευτικό προσωπικό, η διενέργεια του τεστ θα γίνεται στην σχολική μονάδα κατά τη άφιξη των παιδιών. Νοείται ότι τα παιδιά που δηλώθηκαν ως στενές επαφές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά τους.
 • Όσα παιδιά δεν κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού. Δηλαδή, θα αυτοπεριορίζονται για την περίοδο 5 ημερών και θα διενεργούν εξέταση Rapid test κατά την 3η και 5η ημέρα σε σημεία που υποδεικνύει το Υπουργείο Υγείας.
 • Η εξέταση παραχωρείται δωρεάν.
 • Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.
 • Οι σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, προδημοτική, ειδικά σχολεία) θα μπορούν να προμηθεύονται τις συσκευασίες self – test από τις σχολικές εφορείες ή από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου
 • Από το μέτρο εξαιρούνται οι μαθητές που αποτελούν ενδοοικογενειακή επαφή θετικού περιστατικού.

Οδηγίες σε μαθητές/τριες:

 • Η τήρηση του πιο πάνω μέτρου είναι προαιρετική και απευθύνεται σε μαθητές/τριες που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού εντός και εκτός του σχολικού χώρου και βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να αυτοπεριοριστούνόπως αυτές καθορίζονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο που διέπει τις σχολικές μονάδες (δύο μέτρα απόσταση από όλες τις κατευθύνσεις του θετικού περιστατικού, εντός της σχολικής αίθουσας, κατά την ώρα του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια των αθλοπαιδιών και κατά τη μεταφορά με ιδιωτικό όχημα).

Συγκεκριμένα:

 • μαθητές/τριες που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών, έχουν την επιλογή είτε να περιοριστούν για 5 ημέρες όπως προνοεί το σχετικό πρωτόκολλο, είτε να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 5 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.
 • Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο “test to stay”, δεν υποχρεούνται να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία δειγματοληψίας που τους παραπέμπει το Υπουργείο Υγείας για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapidtest) κατά την 3η και 5η ημέρα από την ημερομηνία επαφής.
 • Το συγκεκριμένο μέτρο από τις 11 Απριλίου 2022, επεκτείνεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Οι μαθητές θα συνεχίσουν να συμπληρώνουν το έντυπο καταγραφής ελέγχου που παραδίδεται από τη σχολική μονάδα για την είσοδο τους στο σχολείο, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν το αποτέλεσμα της εξέτασης σε γραπτό μήνυμα ή σε έντυπη μορφή για την εξασφάλιση αποδεικτικού για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω, θα πρέπει να καταχωρούν το αποτέλεσμα στην πύλη EUDCC για την εξασφάλιση κωδικού QR.
 • Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διακίνηση τους μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η μετάβαση τους στο σχολείο να γίνεται με ιδιωτικό όχημα.
 • Η απουσία των μαθητών/τριών από την τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργαστηριακού ελέγχου, θα είναι δικαιολογημένη.
 • Διευκρινίζεται πως, εάν ένα άτομο υποβληθεί σε εξέταση το απόγευμα και εντοπιστεί θετικό, οι επαφές του στο σχολείο θα μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου “test to stay“.
 • Οι μαθητές/τριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα σημεία δειγματοληψίας που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες.
 • Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη συνοδείας και επίβλεψης των παιδιών που θα προσέρχονται στα κέντρα δειγματοληψίας που βρίσκονται στα σχολεία, έχουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, θα λειτουργήσουν συνολικά 152 σημεία, εκ των οποίων 55 σε σχολικές μονάδες και 97 σε κλινικά εργαστήρια.

Τα συγκεκριμένα σημεία θα λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που θα αποτελούν στενές επαφές. (Για τους μαθητές/τριες της Μέσης Εκπαίδευσης συστήνεται όπως προσέρχονται μεταξύ των ωρών 07:00 – 07:30, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου).

Τα συμβεβλημένα κλινικά εργαστήρια είναι:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ(55ΣΗΜΕΙΑ) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΗΜΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 41, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
MPN UNILAB LIMITEDΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 19, CITY HOUSE, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΚΡΉΤΗΣ 23, 2ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΊΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 12, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 23 ΑΡ 8, AΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΠΗΝΕΛΌΠΗΣ ΔΈΛΤΑ 7, ΛΥΚΑΒΗΤΤΌΣ 
ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 11Α, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 75Β, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ TZΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 86, ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΚΑΙΜΑΚΛΙΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 57, ΚΑΙΜΑΚΛΙ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ  ΚΑΝΤΆΡΑΣ 18, ΚΑΙΜΑΚΛΊ 
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ   ACTBIO-BIOMEDICAL LAB ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΈΩΣ 24, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 119, ΑΓΛΑΤΖΙΑ 
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΛΕΩΦΌΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ 132Α, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ
 MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 50Β, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 70Α, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ,
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΤΣΕΡΊΟΥ 30, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 59, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΎ 100, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ KANTAΡΑΣ 154, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
CLINICAL LABORATORY IOANNA KRENTOU MOUSKIDEΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 13 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 
CITY CLINICAL LABORATORIESΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 139, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣΤΑΥΡΟΎ 79
ΕΓΚΩΜΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣΛΕΩΦ.ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 37Α, ΕΓΚΩΜΗ 
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  ΛΕΩΦ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 55Α, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑ   
MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY METOXIOY 68 A-B, ΕΓΚΩΜΗ
ΛΑΤΣΙΑ   ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΛΑΤΣΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ1Β. ΛΑΤΣΊΑ 
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 33, ΛΑΤΣΙΆ
ΓΕΡΙΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 16
ΔΑΛΙΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 10Γ, ΔΑΛΙ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΧΑΛΚΆΝΟΡΟΣ 56Α
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ 8, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΛΕΩΦ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ33 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ 
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΛΕΟΦΌΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 32, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 10, ΛΑΚΑΤΆΜΙΑ           
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 72, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38Α, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB  ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 11, ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΣΕΡΙΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΙΕΡΊΔΗ 40Β, ΤΣΕΡΙ     
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΊΔΗ 1
ΨΗΜΟΛΟΦΟΥMPN UNILAB LIMITEDΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΑΡΗ 15Β, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΥΛΩΝΟΣ 2, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 73 Γ1, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ 
ΧΗΜΕΙΟ ΔΕΣΠΩ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 65, ΓΡ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ,KOKKIΝOTΡΙΜΙΘΙΑ 
MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  ΛΕΩΦ.ΤΡΟΟΔΟΥΣ 15Β, ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
ΕΥΡΥΧΟΥΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 1, ΕΥΡΥΧΟΥ
ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 20, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
ΚΛΗΡΟΥΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ 102Β, ΚΛΗΡΟΥ 
ΑΡΕΔΙΟΥΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 21, ΑΡΕΔΙΟΥ
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15Β, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 21Γ, ΑΓ.ΒΑΡΒΆΡΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 8
ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ  ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ 96300257 
ΛΑΡΝΑΚΑ(11 ΣΗΜΕΙΑ) 
ΛΑΡΝΑΚΑGEORGALLIDES CLINICAL LABS  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 14, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ 1.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 18, ΚΑΤ. 8, ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΚΑΡΊΟΥ Γ’ 44, ΆΛΙΣΟΝ ΚΩΡΤ 12, ΑΡΑΔΊΠΠΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 14 ΚΑΤ.Νο3, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
ΟΡΟΚΛΙΝΗΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΊΒΑ ΔΙΓΕΝΉ 33Β, ΟΡΌΚΛΙΝΗ,                                        
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ   23A, ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ ΕΖΕΚΊΑ ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ 3Α, ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΆ
ΚΙΤΙBIOANALYSIS LABORATORYΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 92Β, ΚΙΤΙ 
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 5, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ  ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 45
ΛΕΜΕΣΟΣ(21 ΣΗΜΕΙΑ )
ΛΕΜΕΣΟΣΧΗΜΕΊΟ ΧΡΉΣΤΟΣ Γ. ΠΑΜΠΑΚΕΡΊΔΗΣ 1.ΟΔΌΣ ΜΊΛΤΩΝΟΣ 27,ΛΕΜΕΣΟΣ2. ΟΔΌΣ ΦΡΑΓΚΛΊΝΟΥ ΡΟΎΣΒΕΛΤ 294 
  
BIOANALYSIS LABORATORY ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 23C, ΛΕΜΕΣΟΣ
ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ1.ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 115, ΤΣΊΡΕΙΟ                         2.ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 40, ΛΕΜΕΣΟΣ3.ΔΗΜΉΤΡΗ ΛΙΠΈΡΤΗ 8, ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ1.ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΡΟΥ 9, TOULLA COURT3,ΛΕΜΕΣΟΣ2.ΝΙΚΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ 36Α, ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΑΓΌΡΟΥ 50  ΔΙΑΜ. 2, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ   
NEOCLEOUS LAB ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 26,ΛΕΜΕΣΟΣ 
CLINICAL AND ENVIRO LABORATORY ΜΙΛΤΩΝΟΣ 60, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣNEOCLEOUS LAB ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 45, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ 110, ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑ                                               
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑNEOCLEOUS LAB ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 6, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟ  ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEM LABS)  ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΩΝ 1, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 45,ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΧΗΜΕΙΟ  ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEM LABS)ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΚΥΒΙΔΕΣ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΉΜΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ 1, ΚΥΒΊΔΕΣ                                                                
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΡΌΔΟΥ 13, ΕΠΙΣΚΟΠΉ                                                        
ΠΑΦΟΣ(6 ΣΗΜΕΙΑ)
ΠΑΦΟΣΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23,ΠΑΦΟΣ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΑΒΒΑ 49, ΘΕΑΝΩ COURT
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥMY GENE MOLECULAR DIAGNOSTICS LABΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 113, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
ΧΛΩΡΑΚΑPOLYANALYSIS CLINICAL LABORATORYΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 87, ΧΛΩΡΑΚΑ 
ΠΕΓΕΙΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ ΠΑΦΟΣ CORAL BAY
ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣΖΑΚΟΣ LAB  ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΑΝΔΡΈΑ 18, ΠΌΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΎΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ(4 ΣΗΜΕΙΑ)
ΠΡΩΤΑΡΑΣΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣΛΕΩΦ ΠΡΩΤΑΡΑ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 347, ΠΡΩΤΑΡΑΣ 
ΑΥΓΟΡΟΥΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. ΠΕΤΡΗΚΑΡΥΩ 95Γ, ΑΥΓΟΡΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ ΝΙΚΟΥ ΨΑΡΑ 82, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΔΕΡΥΝΕΙΑΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄28, ΔΕΡΥΝΕΙΑ

Σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Β’
Δημοτικό Σχολείο – Λατσιά Δ΄
Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α’ – Αγίου Γεωργίου
Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών
Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β’
Δημοτικό Σχολείο Πάνω Δευτεράς
Δημοτικό Σχολείο – Λακατάμεια Α΄  – Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου
Δημοτικό Σχολείο – Λακατάμεια Στ΄ – Αγίου Στυλιανού
Δημοτικό Σχολείο Ελένειον
Δημοτικό Σχολείο – Άγιος Δομέτιος Γ’
Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης
Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα – “Μελέτιον”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Β’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Λύκειο Εθν. Κυπριανού (Στροβόλου)
Λύκειο Λατσιών
Λύκειο Απ. Βαρνάβα
Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
THE AMERICAN ACADEMY NICOSIA
THE SENIOR SCHOOL
Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ’
Γυμν. Αγλαντζιάς
Γυμν. Κωνσταντινουπόλεως
Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς
Λύκειο Ιδαλίου
 
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Pascal Private Primary School Lemesos
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδίων ΙΖ’ – Αγίου Νικολάου
Δημοτικό Σχολείο – Λεμεσός Κ΄ – Αγίου Παντελεήμονα
Δημοτικό Σχολείο – Ύψωνας Α΄
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΓ’ – Αγίου Σπυρίδωνα Β’
Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΒ’ – Αγίου Γεωργίου
Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Α’
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΘ΄ –  Αγίας Φυλάξεως
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
THE GRAMMAR SCHOOL LIMASSOL
FOLEY’S GRAMMAR SCHOOL
ST MARY’S SCHOOL – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γυμν. Τραχωνίου
Γυμν. Αγ. Νεοφύτου
Γυμν. Αγ. Αθανασίου
Γυμν. Πολεμιδιών
 
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοτικό Σχολείο – Αθηένου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Λύκειο Αραδίππου
Γυμν. Φανερωμένης
Γυμν. Κιτίου
 
ΠΑΦΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς
Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Α’
Δημοτικό Σχολείο Κονιών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου
Γυμν. Έμπας (Περιφερ.)
Νικολαϊδειο Γυμν.
 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λύκειο Παραλιμνίου
Τεχνική Σχολή Αυγόρου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους
Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας B’