21/07/2024
Κύπρος
Κύπρος

Το Κέντρο Αίματος απευθύνει επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Το Κέντρο Αίματος απευθύνει επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία όλων των ομάδων λόγω σοβαρών περιστατικών τα οποία έχουν μειώσει αισθητά τα αποθέματα.

Οι σταθμοί αιμοδοσίας παγκύπρια θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις οκτώ το βράδυ.