03/12/2023
Κύπρος
Κύπρος

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, με σκοπό την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

Τονίζεται ότι η πρόσκληση για εξέταση από την Αθλητική Επιτροπή και την Επιτροπή Στρατιωτικής Δοκιμασίας δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα, η συνολική εξέταση (εξαιρουμένης της Υγειονομικής Εξέτασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/σες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης») και επιβεβαίωση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Παρακαλείσθε όπως τηρήσετε το πιο κάτω πρόγραμμα πιστά, για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία στο Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία

            (α)        Πρόγραμμα Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας

Ημερομηνία ΠαρουσίασηςΏρα ΠαρουσίασηςΑριθμός Δελτίου Ταυτότητας Υποψήφιου
ΑΠΟΜΕΧΡΙ
    03.05.2022 (Τρίτη)  7.30 π.μ.  000000940000
10.00 π.μ9400011000000
    04.05.2022 (Τετάρτη)7.30 π.μ.10000011060000
10.00 π.μ10600011600000

            (β)        Ιατρική βεβαίωση και πιστοποιητικό

            Κατά την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω Δοκιμασίες.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι θετικός στον κορωνοϊό, θα διευθετηθεί όπως προσέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.  Εάν υποψήφιος/α βρέθηκε θετικός/ή στον κορωνοϊό πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Υπουργείο Άμυνας, αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό, με email (syop@mod.gov.cy) και τηλεομοιότυπο (αρ. φαξ. 22807583).

(γ)        Όρια επίδοσης και Οδηγίες

ΔοκιμασίαΚατώτατα όρια επίδοσηςΟδηγίες
Αθλητική Δοκιμασία Αγώνισμα 1000 μ.Άνδρες: 5΄, 15΄΄ Γυναίκες: 6΄, 43΄΄Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας.  Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες.
Στρατιωτική Δοκιμασία Μεταφορά Κανίστρων 150μ.Άνδρες: 2΄, 00΄΄ Γυναίκες: 2΄, 00΄΄Μεταφορά δύο μεταλλικών κανίστρων στρατιωτικού τύπου, ταυτόχρονα, συνολικού βάρους 20 κιλών έκαστο, για 150μ., χωρίς επαφή με το έδαφος. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας. 

Σημείωση: Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 22807632, 22807693, 1430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση syop@mod.gov.cy.