25/02/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Η 25η Νοεμβρίου κάθε έτους έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Μας υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί μία συνεχιζόμενη και απαράδεκτη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η βία κατά των γυναικών επιφέρει άμεσες και μακροπρόθεσμες σωματικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές και οικονομικές συνέπειες στα θύματα, οδηγώντας τα συχνά στον θάνατο.

Τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σοκάρουν: μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως βιώνει σωματική ή σεξουαλική βία που προέρχεται κυρίως από σύντροφο. Ωστόσο, μόνο το 40% των γυναικών ζητά βοήθεια μετά από εμπειρία βίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των γυναικών.

Η έμφυλη βία αποστερεί από τις γυναίκες τη δυνατότητα ισότιμης και πλήρους πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, καθώς και στη δικαιοσύνη.

Το δικαίωμα των γυναικών να ζουν χωρίς βία προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών του ΟΗΕ και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Στην Κύπρο έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων κάθε μορφής έμφυλης βίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα έμφυλης βίας, προχώρησε στη σύσταση του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, ο οποίος προωθεί συντονισμένα μέτρα, δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στον τερματισμό κάθε μορφής έμφυλης βίας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του Συντονιστικού Φορέα:

Ετοίμασε την πρώτη Εθνική Στρατηγική και το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028.
Προχωρεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 στην επιμόρφωση 75 Λειτουργών Υγείας πρώτης γραμμής που ασχολούνται με τον χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί εκπαιδεύσεις των Λειτουργών Εκπαίδευσης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στόχος είναι η περαιτέρω επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών βίας γύρω από κρίσιμα ζητήματα έμφυλης βίας και κατ’ επέκταση η έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Προωθεί νομοθετική ρύθμιση για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε υπηρεσίες δωρεάν νομικής αρωγής.
Συντονίζει τις ενέργειες για τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία έμφυλης βίας σε παγκύπρια βάση.


Η 25η Νοεμβρίου συνιστά μέρα ανανέωσης της δέσμευσης για πιο συντονισμένες και πιο εντατικές προσπάθειες για εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και εφαρμογή θυματοκεντρικών πολιτικών που θα εστιάζουν στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν υποστεί βία, με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους.

Μήνυμα Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων για τη Διεθνή Μέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθούν να παραβιάζονται σε όλους τους τομείς της ζωής, με τη βία κατά των γυναικών – οικονομική, σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική – να συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμια μάστιγα. Γυναίκες και κορίτσια χρησιμοποιούνται και ως όπλα πολέμου και τρομοκρατίας. Η πιο ακραία έκφανση της έμφυλης βίας είναι η γυναικοκτονία.

Η σημερινή μέρα αφορά πολλές γυναίκες και κορίτσια που βιώνουν καθημερινά τη βία, και αυτό αφορά όλους και όλες μας.

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, στηρίζει και προωθεί έμπρακτα την ισότητα των φύλων με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής της και απώτερο στόχο, μεταξύ άλλων, την πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας.