09/12/2023
Κύπρος
Κύπρος

Από την Δευτέρα μόνο χαλούμι ΠΟΠ στην αγορα

Οι εξελίξεις που αφορούν το χαλούμι θα τεθούν επί τάπητος σε σύσκεψη, τη Δευτέρα, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Ανδρέα Ιωσήφ, “τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου, στις 10.30πμ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα προεδρεύσει σύσκεψης με τις αγροτικές οργανώσεις, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας.

“Στη σύσκεψη θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το χαλούμι και η αύξηση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και της πανδημίας”, σημείωσε ο κ. Ιωσήφ.

Στο μεταξύ, σε επιστολή που απέστειλε το υπουργείο Γεωργίας στον Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου, υπογραμμίζει ότι θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες που προνοούνται βάσει της Νομοθεσίας για πλήρη εφαρμογή της προδιαγραφής και προστασίας της ΠΟΠ «Χαλλούμι».

Επιπλέον, στην επιστολή το υπουργείο καλεί το Σύνδεσμο να ενημερώσει τα μέλη του, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης για χρήση της ονομασίας «Χαλλούμι» (ΠΟΠ), να το κάνουν εάν επιθυμούν να παράγουν χαλλούμι.

«Θα πρέπει άμεσα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για ένταξη και εξασφάλιση της σχετικής πιστοποίησης από τον φορέα ελέγχου, ο οποίος έχει οριστεί από την Αρμόδια Αρχή για τον σκοπό αυτό»

Τονίζεται επίσης ότι με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται η χρήση μιας ονομασίας καταχωρημένης ως ΠΟΠ/ΠΓΕ σε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της σχετικής προστατευόμενης ονομασίας ή γεωγραφικής ένδειξης.

«Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε κυκλοφορία, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αγορές του εξωτερικού προϊόντα που φέρουν την ονομασία «Χαλλούμι», χωρίς ο παραγωγός τους να έχει λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση, τότε θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες και κυρώσεις που προνοούνται από την ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625), και εθνική νομοθεσία (Νόμος 139(Ι)/2006) καθώς και τη σχετική νομοθεσία που εφαρμόζεται από το Τμήμα Τελωνείου (Νόμος 94(Ι)/2004, Νόμος 61(Ι)/2018)»

Ιδού η επιστολή που απέστειλε το Υπουργείο Γεωργίας στον Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου:

alphanews.live