30/05/2024
Κύπρος
Κύπρος Πρωτοσέλιδα

Απορρίφθηκε άλλη μία αγωγή καταθέτη της πρώην Λαϊκής Τράπεζας για το κούρεμα του 2013

Απόφαση με την οποία απορρίπτει αγωγή για την απομείωση καταθέσεων των εναγόντων στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα το 2013, εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 10 Αυγούστου 2023.

Οι ενάγοντες προσέβαλαν τη συνταγματικότητα των μέτρων εξυγίανσης που λήφθηκαν από το Κράτος, δυνάμει του «περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013».

Χαρακτηριστικά, το Δικαστήριο αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο κείμενο της πολυσέλιδης απόφασής του:

«Κατά συνέπεια, εάν και εφόσον τα συγκεκριμένα μέτρα εξυγίανσης που λήφθηκαν σε σχέση με την Λαϊκή Τράπεζα δεν ελαμβάνοντο, αυτή θα ετίθετο σε εκκαθάριση και οι καταθέτες της θα βρίσκοντο σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν που βρέθηκαν με τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης. Ειδικότερα για τους λόγους που επεξηγήθηκαν και πιο πάνω, οι ασφαλισμένοι καταθέτες δεν θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, και περαιτέρω θα δημιουργείτο κοινωνική αναταραχή, οικονομική αποσταθεροποίηση και χρηματοοικονομική αστάθεια, άτακτη χρεοκοπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τελικά της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις αξιώσεις των Εναγόντων και επιδίκασε έξοδα προς όφελος των εναγόμενων.

OMEGA