03/12/2023
Κύπρος
Κύπρος

Νέες χαλαρώσεις στα μέτρα κατά του κορωνοϊού, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Αυτές αφορούν το λιανικό εμπόριο, τα εμπορικά κέντρα και τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε να αυξηθεί το ποσοστό της χωρητικότητας των συγκεκριμένων υποστατικών, από τις 23 Μαΐου.

«Η χωρητικότητα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό, περιλαμβανομένης της Δημόσιας Υπηρεσίας, αυξάνεται σε υποστατικά μέχρι 500τ.μ στο 100% της χωρητικότητας και σε υποστατικά άνω των 500τ.μ στο 85% της χωρητικότητας», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ο καθορισμός ενιαίου ποσοστού συνεισφοράς 15%, προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για έργα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027».

Με το ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς, εκφράζεται έμπρακτα η κυβερνητική πολιτική για άμεση προώθηση/υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω προγράμματα, ανεξαρτήτως της φύσης τους, δεδομένου ότι αυτά επιλέχθηκαν ως προτεραιότητες/πολιτικές της ΕΕ, μετά από σειρά διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι πρόκειται και για προγραμματισμό που περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Κύπρος το Αύριο».

Επίσης, εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Παροικιακών Σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 120.000 ευρώ.

tothemaonline.com