30/05/2024
Κύπρος
Κοινωνία Πρωτοσέλιδα

Οδηγίες και συστάσεις σε ταξιδιώτες και σε προσωπικό των αερολιμένων που ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ

Ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 στην Κίνα είναι επί του παρόντος πολύ υψηλός, με ακριβή δεδομένα να μην είναι διαθέσιμα, και αρκετές χώρες λαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως η διενέργεια δειγματοληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων σε αερολιμένες ή επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος σε εξέταση της νόσου COVID-19 ή πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί σε συστάσεις προς τους ταξιδιώτες της ΕΕ / του ΕΟΧ που έχουν ως προορισμό την Κίνα και τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ / στον ΕΟΧ από την Κίνα. Υπενθυμίζει επίσης στο προσωπικό των αερολιμένων και των αεροπορικών εταιρειών τις κατευθυντήριες γραμμές ατομικής προστασίας που δημοσίευσε το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) και ο EASA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας).

Οδηγίες και συστάσεις προς ταξιδιώτες της ΕΕ / του ΕΟΧ που επιθυμούν να μεταβούν στην Κίνα:

 • Οι ταξιδιώτες προτρέπονται να επιδεικνύουν προσοχή εάν ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε περιοχή ανά τον κόσμο με υψηλά ποσοστά μετάδοσης του SARS-CoV-2, καθώς αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης και επιπλέον θα μπορούσε να δυσχεράνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό, εάν προκύψει ανάγκη. Οι ταξιδιώτες προτρέπονται να επιβεβαιώνουν ότι η ασφάλιση υγείας τους παρέχει πλήρη κάλυψη στη χώρα προορισμού.
 • Πριν από την αναχώρηση, όλοι οι ταξιδιώτες προτρέπονται να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει το πλήρες σχήμα εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων, και ότι έχουν λάβει, σε γενικές γραμμές, όλα τα εμβόλια σύμφωνα με τα εθνικά τους προγράμματα εμβολιασμού.
 • Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι ιατρικές μάσκες προσώπου συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη της μετάδοσης του SARS-COV-2. Ως εκ τούτου, συστήνεται να εξετάζεται η χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών.
 • Οι ευάλωτοι επιβάτες συστήνεται να συνεχίσουν να φορούν μάσκα προσώπου ανεξάρτητα από τους κανόνες· ιδανικά μάσκα τύπου FFP2/N95/KN95 που παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας από μια συνήθη χειρουργική μάσκα. Συνιστάται θερμά στα άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) να φορούν ιατρική μάσκα προσώπου ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη πτήση.
 • Όλοι οι πολίτες γενικά συστήνεται να ενθαρρύνονται να παραμένουν στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας, να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές υγιεινής των χεριών και του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ενδεδειγμένης χρήσης μάσκας προσώπου, και να ελαχιστοποιούν την έκθεση σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τα ευάλωτα άτομα, με σκοπό τη μείωση της εξάπλωσης καθώς και της έκθεσης σε ιούς του αναπνευστικού συστήματος.

Οδηγίες και συστάσεις προς ταξιδιώτες που εισέρχονται στην ΕΕ / στον ΕΟΧ από την Κίνα:

 • Όλοι οι ταξιδιώτες είναι αναγκαίο να γνωρίζουν τις απαιτήσεις εισόδου στους αερολιμένες μετεπιβίβασης και προορισμού, όπως εάν απαιτείται η παροχή αποτελεσμάτων εξετάσεων για τη νόσο COVID-19 ή τεκμηρίωσης σχετικά με το καθεστώς εμβολιασμού.
 • Οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ υφίστανται επί του παρόντος σοβαρές πιέσεις στα συστήματα υγείας λόγω διαφόρων επιδημικών εξάρσεων λοιμωδών νόσων, και πως αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα περίθαλψης, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την ΕΕ / τον ΕΟΧ.
 • Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι ιατρικές μάσκες προσώπου συγκαταλέγονται στα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη της μετάδοσης του SARS-COV-2. Ως εκ τούτου, συστήνεται να εξετάζεται η χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών.
 • Οι ευάλωτοι επιβάτες προτρέπονται να συνεχίσουν να φορούν μάσκα προσώπου ανεξάρτητα από τους κανόνες· ιδανικά μάσκα τύπου FFP2/N95/KN95 που παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας από μια συνήθη χειρουργική μάσκα. Συνιστάται θερμά στα άτομα με αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) να φορούν ιατρική μάσκα προσώπου ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη πτήση.
 • Λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών επιπέδων κυκλοφορίας των ιών του αναπνευστικού συστήματος στην ΕΕ / στον ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων του RSV, του SARS-CoV-2 και της γρίπης, όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται στην Ευρώπη και όλοι οι πολίτες ενθαρρύνονται να παραμένουν στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας, να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές υγιεινής των χεριών και του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ενδεδειγμένης χρήσης μάσκας προσώπου, και να ελαχιστοποιούν την έκθεση σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τα ευάλωτα άτομα, με σκοπό τη μείωση της εξάπλωσης καθώς και της έκθεσης σε ιούς του αναπνευστικού συστήματος.

Οδηγίες και συστάσεις προς το προσωπικό αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών σχετικά με την ατομική προστασία:

Το ECDC και ο EASA έχουν δημοσιεύσει το Πρωτόκολλο COVID-19 για την Ασφάλεια της Υγείας στην Αεροπορία, καθώς και παράρτημα του https://www.easa.europa.eu/en/downloads/137460/en  και οι οδηγίες που περιέχονται στο έγγραφο αυτό εξακολουθούν να ισχύουν και συστήνεται να εφαρμόζονται από τις χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ στο πλαίσιο μιας προσέγγισης με βάση τον βαθμό κινδύνου. Όσον αφορά στην ατομική προστασία του προσωπικού, το ECDC επαναλαμβάνει τα ακόλουθα όσον αφορά στον εμβολιασμό και στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Εμβολιασμός

Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και αερολιμένων, είτε μεμονωμένα είτε μέσω των φορέων εκπροσώπησής τους, και σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας, προτρέπονται να συνεχίσουν να ενημερώνουν τα μέλη του προσωπικού τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, ιδίως την υψηλή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη σοβαρής λοίμωξης και θανάτου. Ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 μειώνει τον κίνδυνο για τους ίδιους, για τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και για άτομα που ταξιδεύουν και τα οποία, για λόγους υγείας, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εμβολιαστούν ή να έχουν ανεπαρκή ανοσολογική απόκριση. Εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό νομικό πλαίσιο, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατηγικής εμβολιασμού για όλα τα επιλέξιμα μέλη του προσωπικού.

ΜΑΠ (μέσα ατομικής προστασίας)

Οι φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και οι πάροχοι υπηρεσιών / προμηθευτές προτρέπονται να παρέχουν τα αναγκαία ΜΑΠ στα μέλη του προσωπικού τους και να εξασφαλίζουν ότι έχουν εκπαιδευτεί ως προς την κατάλληλη χρήση τους:

 • Τα μέλη του προσωπικού που έρχονται απευθείας σε επαφή με τους επιβάτες (π.χ. αεροσυνοδοί, υπάλληλοι ελέγχου ασφαλείας, βοηθοί επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, προσωπικό καθαρισμού κ.λπ.) συστήνεται να ενθαρρύνονται να φορούν κατάλληλα ιατρική μάσκα προσώπου ή, εφόσον υπάρχουν και το νομικό πλαίσιο το επιτρέπει, μάσκες προσώπου υψηλότερων προδιαγραφών (π.χ. μάσκες αναπνευστικής προστασίας FFP2/N95/KN95).
 • Το προσωπικό θα πρέπει να ενθαρρύνεται να τηρεί αδιαλείπτως την υγιεινή του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και την τακτική εφαρμογή μέτρων υγιεινής των χεριών, είτε με κατάλληλο πλύσιμο είτε με χρήση αλκοολούχου απολυμαντικού υγρού. Για εργασίες κατά τις οποίες το προσωπικό ενδέχεται να εκτεθεί σε εκτίναξη υγρών μπορεί να εξεταστεί η χρήση προστατευτικής ποδιάς ή πλαστικής ποδιάς μίας χρήσης.
 • Τα μέλη του πληρώματος προτρέπονται να ενθαρρύνονται να φορούν μάσκα προσώπου κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα ή βρίσκονται κοντά σε αυτά. Από τη στιγμή που βρίσκονται στο πιλοτήριο και η θύρα είναι κλειστή, τα μέλη του πληρώματος μπορούν να αφαιρούν τις μάσκες τους με την επιφύλαξη της πολιτικής του αερομεταφορέα και μεταξύ τους συμφωνίας [σημείωση: η σύσταση αυτή θα μπορούσε προσωρινά να επανεξεταστεί]. Επιπλέον, τα μέλη του πληρώματος προτρέπονται να αφαιρούν τις μάσκες τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και όποτε το απαιτούν οι αρμόδιες αρχές για επίσημους σκοπούς, όπως η ταυτοποίηση ή ο έλεγχος αλκοολαιμίας.
 • Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών συστήνεται να διαθέτουν επί του αεροσκάφους ένα ή περισσότερα Universal Precaution Kits (κουτί γενικής προστασίας ή γενικών προφυλάξεων, UPK.  Το Universal Precaution Kit παρέχει προστασία από παθογόνα που μεταδίδονται με αίμα ή άλλα δυνητικά παθογόνα που μεταδίδονται με σωματικά υγρά). Τα εν λόγω κουτιά προτρέπονται να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του πληρώματος που βοηθούν τους επιβάτες με συμπτώματα συμβατά με τη νόσο COVID-19, καθώς και για τον καθαρισμό και την ορθή απόρριψη τυχόν δυνητικά μολυσματικού περιεχομένου.

The number of COVID-19 cases in China is currently very high, although reliable data is not available. Several countries are taking travel-related measures, such as random testing at airports or requesting a negative COVID-19 test or a vaccination certificate.

The European Commission formulates recommendations to EU/EEA travellers with China as destination, as well as travellers entering the EU/EEA from China. It also reminds airport and airline staff of self-protection guidelines published by the ECDC (the European Centre for Disease Prevention and Control) and the EASA (the European Union Aviation Safety Agency).

Directives and recommendations to EU/EEA travellers travelling to China

 • Travellers are urged to exercise caution if travelling to any regions globally that are experiencing high rates of SARS-CoV-2 transmission, as this could increase the risk of infection, and additionally could hinder access to healthcare services abroad should the need arise. Travellers should check that their health insurance provides full coverage in the destination country.
 • Prior to departure, all travellers should ensure that they have received the full course of COVID-19 vaccines, including booster doses, and are generally up to date with all vaccines in accordance to their national vaccination programmes.
 • During travel, medical face masks are among the most efficient means to prevent the transmission of SARS-COV-2. As such, the wearing of masks should be considered in crowded indoor and outdoor settings, including during air travel.
 • It is recommended that vulnerable passengers continue to wear a face mask regardless of the rules, ideally an FFP2/N95/KN95 type mask, which offers a higher level of protection than a standard surgical mask. People with respiratory symptoms (coughing or sneezing) are strongly recommended to wear a medical face mask irrespective of the requirements on that particular flight.
 • All citizens generally, should be encouraged to stay home when ill; practice good hand and respiratory hygiene, including appropriate use of face masks; and minimise exposure to crowded public spaces, including public transportation, particularly for vulnerable persons, to reduce the spread of and exposure to respiratory viruses.

Directives and recommendations to travellers travelling to the EU/EEA from China

 • All travellers should be aware of entry requirements at transfer and destination airports, such as whether the provision of COVID-19 test results or documentation of vaccination status is required.
 • Travellers should be made aware that in some EU/EEA countries there are severe pressures on health systems currently due to several infectious disease outbreaks, and that this may have an impact on availability of care for both citizens and travellers visiting the EU/EEA.
 • During travel, medical face masks are among the most efficient means to prevent the transmission of SARS-COV-2. As such, the wearing of masks should be considered in crowded indoor and outdoor settings, including during air travel.
 • Vulnerable passengers are urged to continue to wear a face mask regardless of the regulations, ideally an FFP2/N95/KN95 type mask which offers a higher level of protection than a standard surgical mask. People with respiratory symptoms (coughing or sneezing) are strongly recommended to wear a medical face mask irrespective of the requirements on that particular flight.
 • Due to ongoing high levels of circulation of respiratory viruses in the EU/EEA, including RSV, SARS-CoV-2 and influenza, all travellers coming to Europe, and all citizens generally, should be encouraged to stay home when ill; practice good hand and respiratory hygiene, including appropriate use of face masks; and minimise exposure to crowded public spaces, including public transportation, particularly for vulnerable persons, to reduce the spread of and exposure to respiratory viruses.

Directives and recommendations to airport and airline staff regarding self-protection

ECDC and EASA have published the COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, and its annex,  as well as the guidance in this document remains valid and should be applied by EU/EEA countries in a risk based approach. As concerns staff self-protection, ECDC reiterates the following concerning vaccination and personal protective equipment (PPE).

Vaccination

Aircraft and airport operators, either individually or via their representation bodies, and in coordination with the relevant public health authorities, should continue to inform their staff members of the advantages of COVID-19 vaccination, especially the high effectiveness in preventing severe infection and death. Vaccination against SARS-CoV-2 reduces the risk for them, for their family members and for the people traveling who, for health reasons, may not be able to receive the vaccine or have deficient immune response. Where the national legal framework allows, operators could also consider developing a strategy for vaccination for all eligible staff members

PPE (personal protective equipment)

Airport operators, aircraft operators and service providers/suppliers should provide the necessary PPE to their staff members and ensure that they are trained in its appropriate use:

 • Staff members who interact with passengers directly (e.g. cabin crew members, security check agents, assistants for passengers with reduced mobility, cleaning staff, etc.) should be encouraged to properly wear a medical face mask or, where available and the legal framework permits, a higher-standard face mask (e.g. FFP2/N95/KN95 respirators).
 • Staff should be encouraged to practise respiratory hygiene at all times as well as frequent hand hygiene, either by appropriate hand-washing or by applying an alcohol-based hand disinfectant. The use of a protective gown or a one-use plastic apron can be considered for tasks that may expose staff to splashes
 • Flight crew members should be encouraged to wear a face mask whenever interacting with, or in the proximity of, other people. Once they are in the flight compartment and the door is closed, flight crew members may remove their masks subject to their operator’s policy and mutual agreement [note: this recommendation could temporarily be reconsidered]. Furthermore, the flight’s crew members should remove their masks for emergency situations and whenever requested by appropriate authorities for official purposes such as identification or alcohol testing.

Aircraft operators should have on board one or more Universal Precaution Kits (UPKs). Such kits should be used by crew members who are assisting passengers with COVID-19-compatible symptoms and in cleaning up and correctly discarding any potentially infectious contents.