23/06/2024
Κύπρος
Κύπρος

Πραγματοποιήθηκε η τελετή διορισμού του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, στο Προεδρικό Μέγαρο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διορισμού του νέου Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κατά την ομιλία του στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Η χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την προαγωγή της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, μέσα και από τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών.

Η χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελεί εξάλλου ένα εκ των τριών πυλώνων της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, μαζί με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται συστηματικά οι δράσεις και παρεμβάσεις μας τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησής μας και στο ίδιο πλαίσιο κινούμαστε ήδη για την υλοποίηση των δράσεων που έχω ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Προγραμματισμού μας για το 2024.

Είναι θετικό το γεγονός ότι η οικονομική μας πολιτική αποφέρει, ήδη, καρπούς με την αναβάθμιση της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης και μακροοικονομικές επιδόσεις σημαντικά καλύτερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, προχωράμε με σχέδιο και χρονοδιαγράμματα στην υλοποίηση των αναγκαίων, τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας, όπως είναι το περιβάλλον, η δικαιοσύνη, η έναρξη της συζήτησης για τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας, η υγεία και η παιδία που αποτελούν προτεραιότητες μας. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και η επιτυχής πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στις πολιτικές μας που θα αναβαθμίζει ουσιαστικά το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και κατ΄ επέκταση την κοινωνική συνοχή, επικεντρωνόμενοι ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη της χώρας μας που διαχρονικά ήταν η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας.

Σήμερα, ενεργώντας στο πλαίσιο των Συνταγματικών μου αρμοδιοτήτων αποφάσισα τον διορισμό του κ. Χριστόδουλου (Χριστάκη) Πατσαλίδη στη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ο κ. Πατσαλίδης καλείται να ηγηθεί ενός οργανισμού νευραλγικού για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας μας και, κατά συνέπεια, για την οικονομική σταθερότητα και πρόοδο. Ενός οργανισμού στελεχωμένου με πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, του οποίου είμαι σίγουρος θα ηγηθεί με το ήθος και τις αξίες που τον χαρακτηρίζουν διαχρονικά.

Κατά τα προηγούμενα έτη, οι κοινές προσπάθειες κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και την αποκατάσταση της ευρωστίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε κλίμα, πάντα, στενής συνεργασίας, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των υψηλών, αλλά και δικαιολογημένων προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από το τοπικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που πρόσφατα ψηφίστηκε και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις, που εκκρεμούσε από το 2017, προκαλώντας πολλά προβλήματα, και την ίδια στιγμή και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού επιτρόπου, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και το δίκτυ προστασίας στους ευάλωτους δανειολήπτες.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος παρουσιάζει, δυστυχώς, μια από τις μεγαλύτερες ψαλίδες ανάμεσα στα δανειστικά και τα καταθετικά επιτόκια, γεγονός το οποίο δημιουργεί δυσκολίες στο επιχειρείν και επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Οι προσδοκίες, συνεπώς, αφορούν και στη διευκόλυνση της πρόσβασης του Κύπριου πολίτη σε ευλόγως φθηνή και γρήγορη χρηματοδότηση, η οποία θα λειτουργήσει ως απαραίτητο συστατικό για την υλοποίηση επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και την ευημερία των νοικοκυριών με θετικές επιδράσεις, τόσο για την οικονομία, όσο και για την κοινωνία του τόπου μας.

Αγαπητέ κ. Πατσαλίδη, φίλε Χριστάκη, καλείστε να επιτύχετε στο εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο της αποτελεσματικής εποπτείας και της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, με συνθήκες που να διασφαλίζουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο τραπεζικής χρηματοδότησης προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, στο πλαίσιο φυσικά πάντα των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Καλείστε να το πράξετε εν μέσω δύσκολων γεωπολιτικών εξελίξεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των επιτοκίων διεθνώς, προκαλώντας αβεβαιότητα και αστάθεια σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και γρήγορα οι προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος που σχετίζονται με τη ψηφιοποίηση και την κλιματική αλλαγή.

Καλείστε, επίσης, και είναι κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, να προχωρήσετε με την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη βάση του σχεδίου που ετοιμάστηκε με τη συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα τέλη του 2018.

Κύριε Πατσαλίδη, μέσω της πολύ στενής συνεργασίας που είχαμε το τελευταίο διάστημα, είχα την ευκαιρία να διακρίνω ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχετε στην εξαιρετικά απαιτητική αποστολή σας. Έχετε όραμα, πλάνο, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, και το πιο σημαντικό για μένα, έχετε ήθος και ακεραιότητα.

Ταυτόχρονα, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μια εξαιρετική συνεργασία με το προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εξάλλου υπηρετήσατε στην Κεντρική Τράπεζα, και θα υπηρετήσετε τον οργανισμό με ζήλο και αφοσίωση, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν τις εργασίες της Κεντρικής Τράπεζας.

Η στήριξη μου στο έργο σας είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η στήριξη του Υπουργού Οικονομικών και του συνόλου της Κυβέρνησης, ενώ είμαι σίγουρος ότι θα τύχετε στήριξης και συνεργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους και επηρεαζόμενους φορείς.

Θα ήθελα, τέλος, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας του κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου, να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες και την εκτίμησή μου για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τη θητεία του, ανάμεσα σε άλλα, επιτεύχθηκε περαιτέρω θωράκιση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, ενώ εκπροσώπησε επάξια την Κύπρο σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αναβαθμίζοντας το κύρος της Κεντρικής Τράπεζας, και κατ’ επέκταση το κύρος της χώρας μας.

Αγαπητέ Χριστάκη συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία.»

Από την πλευρά του ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο διορισμός του αποτελεί εξαιρετική τιμή για τον ίδιο, και δημιουργεί για εκείνον υποχρεώσεις και ευθύνες που υπόσχεται να εκπληρώσει στον ύψιστο δυνατόν βαθμό.

Ο κ. Πατσαλίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια εκτενώς στην κυπριακή οικονομία, που τυγχάνει αναγνώρισης και εκτίμησης από ξένους επενδυτές και Οίκους Αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη, μείωση του πληθωρισμού, μείωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους, «σημαντικά στοιχεία που συνδιαμορφώνουν αξιοζήλευτη πορεία ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους».

Επεσήμανε ότι «η προαναφερθείσα έξωθεν καλή μαρτυρία στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η Κυβέρνηση» μέσω, ανάμεσα σε άλλα, των πλεονασματικών προϋπολογισμών, της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και των μεταρρυθμίσεων.