30/05/2024
Κύπρος
Κοινωνία

Τριήμερο συνέδριο στη Λεμεσό για την αφαλάτωση, το νερό και την ενέργεια

Πέραν των 300 συμμετεχόντων λαμβάνουν μέρος σε τριήμερο συνέδριο για την αφαλάτωση, το νερό και την ενέργεια, το οποίο ξεκινά τις εργασίες του επίσημα την Τρίτη, στη Λεμεσό.

Το πολυήμερο συνέδριο έχει τίτλο «Desalination for the Environment, Clean Water and Energy» και τις εργασίες του θα κηρύξει ο Υπουργός Γεωργίας Πέτρος Ξενοφώντος.

Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν για την παροχή νερού και τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα, που σχετίζονται με αυτό και επηρεάζουν την ανθρωπότητα.

Με δεδομένες τις περιορισμένες φυσικές πηγές νερού, οι ειδικοί θεωρούν ότι η αφαλάτωση μπορεί να συμπληρώσει ορισμένες από τις ελλιπείς ποσότητες νερού που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο Εuropean Desalination Society (EDS), 30 εκθέτες θα παρουσιάσουν την τελευταία τους τεχνολογία στην αφαλάτωση.

Το πολυήμερο συνέδριο φιλοξενεί διάφορες θεματικές στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια και διαλέξεις με θέματα όπως τα οικονομικά της αφαλάτωσης και της παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου, η διαχείριση του νερού και της ενέργειας, η σχέση ενέργειας και τροφίμων, νέες εξελίξεις στην τεχνολογία αφαλάτωσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αφαλάτωση, λειψυδρία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ψηφιοποίηση στην αφαλάτωση.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επιστήμονες/ερευνητές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, μηχανικοί σχεδιασμού και χειριστές από εταιρείες ύδρευσης, εταιρείες συμβούλων και εκπρόσωποι ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων από όλο το κόσμο.

Η EDS είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός για μεμονωμένα και εταιρικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, εταιρειών, ερευνητικών ινστιτούτων, κρατικών φορέων και όσων ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες αφαλάτωσης.